Paieška

Vatican News
Paolo VI 1963 Beato Nunzio Sulprizio Palaimintojo Nuncijaus Sulprizio beatifikacija Šv. Petro bazilikoje 1963 gruodžio 1d. 

Nauji Šventųjų skelbimo kongregacijos dekretai

„Nuncijus Sulprizio - tobulas šventumo pavyzdys visiems jaunuoliams ir darbininkams. Jaunimas ir darbininkai gali mokytis iš Nuncijaus kaip savyje atgaivinti pasaulį, kuriame Apvaizdą pašaukė gyventi ir pasišvęsti visuomenės, kuriai reikia stiprių ir bebaimių sielų, išgelbėjime“ (pal. popiežius Paulius VI)

Popiežiui patvirtinus naujausius Šventųjų skelbimo kongregacijos dekretus Vatikane paskelbti būsimų palaimintųjų ir vieno naujo šventojo vardai:

Palaimintasis Nuncijus Sulprizio, italas jaunuolis, darbininkų, jaunimo ir neįgaliųjų dangiškasis globėjas, bus skelbiamas šventuoju. Patvirtintas jo užtarimu įvykęs stebuklas.

Dvi moterys Dievo tarnaitės – meksikietė šeimos motina Conception Cabrera de Armida ir ispanė, Opus Dei asmeninės prelatūros narė, pasaulietė Marija Gvadalupė – bus skelbiamos palaimintosiomis. Kongregacijos dekretuose patvirtinti jų užtarimu įvykę stebuklai.

Keturi argentiniečiai Dievo tarnai, vyskupas, du kunigai ir pasaulietis,  pripažinti Bažnyčios kankiniais: La Riocha vyskupas Henrikas Angelas Angelelli, diecezinis kunigas Gabrielius Juozapas Ruggero, konventualų vienuolis t. Dievo Karolis Murias ir šeimos tėvas pasaulietis Venclovas Pedernera, nužudyti Argentinoje 1976 metais iš neapykantos tikėjimui, bus paskelbti palaimintaisiais.

Popiežius Pranciškus patvirtino jam pristatytus naujausius kanoninių bylų dekretus birželio 7 dienos audiencijoje Šventųjų skelbimo kongregacijos prefektui kard. Angelo Amato.

Apie galimas beatifikacijos ir kanonizacijos datas nepranešama, tačiau tikėtina, kad jaunuolis iš Neapolio, popiežiaus Pauliaus VI paskelbtas palaimintuoju 1963 metais, Nunzio Sulprizio gali būti kanonizuotas kartu su pal. Popiežiumi Pauliumi VI tuo metu, kai Vatikane posėdžiaus Vyskupų sinodo asamblėja jaunimo tema. Popiežiaus Pauliaus VI kanonizavimas įvyks Vatikane, spalio 19 dieną. Tose pačiose apeigose, be kitų, į Bažnyčios šventųjų sąrašą bus įrašytas Salvadoro arkivyskupo ir kankinio Oskaro Arnulfo Romero, vieno iš Pasaulio jaunimo dienos Panamoje dangiškųjų globėjų, vardas.

Nuncijus Sulprizio (1817-1836)

Amatininkas Nuncijus Sulprizio mirė devyniolikos metų. Iš kuklios Peskaros provincijos, centrinėje Italijoje, šeimos kilusį Nuncijų, mirus tėvams, augino ir ugdė močiutė. Nuncijus dirbo šaltkalviu, susirgo kaulų liga, paskutiniuosius gyvenimo metus gydėsi Neapolyje, slaugomas dėdės, tačiau reikėjo amputuoti koją. Nuncijus buvo pamaldus tikintysis, ypatingai mylėjo Dievo Gimdytoją, jo šventumo garsas sklido iš gimtojo miestelio Pescosansonesco, kur buvo palaidotas jo garbei pastatytoje šventovėje. Būsimo šventojo žemiškieji palaikai dabar saugojami Neapolio Šv. Dominyko Soriano bažnyčioje.

Popiežius pal. Pijus IX paskelbė Nunzio Sulprizio garbinguoju 1859 metais, popiežius Leonas XIII pripažino jaunuolio heroiškas krikščioniškas dorybes, jį palygindamas su šv. Liudviku Gonzaga ir primindamas Nuncijaus pamaldumą į šventąjį jaunimo globėją, italą jėzuitą Liudviką Gonzagą.

Pal. Nuncijaus Sulprizio beatifikacijos byla buvo užbaigta po šimtmečio, 1963 metais. Paulius VI, iškeldamas jaunuolį į Altorių garbę vykstant Vatikano antrojo susirinkimo Antrajai sesijai, naują palaimintąjį pavadino tobulu šventumo pavyzdžiu visiems jaunuoliams ir darbininkams, kvietė jaunimą ir darbininkus iš Nuncijaus Sulpricijaus mokytis kaip savyje atgaivinti pasaulį, kuriame Apvaizda pašaukė gyventi ir pasišvęsti  visuomenės, kuriai reikia stiprių ir bebaimių sielų, išgelbėjime. (SAK / Vatican News)

2018 birželio 09, 15:42