Paieška

Vatican News

Komunija nekatalikui sutuoktiniui. Popiežius prašo neskubėti

Tikėjimo mokymo kongregacija popiežiaus vardu atsakė į Vokietijos vyskupų iškeltą klausimą dėl Komunijos sutuoktiniui nekatalikui. Popiežius prašo neskubėti su vienašališkais sprendimais, kol viskas nebus apsvarstyta Visuotinės Bažnyčios mastu.

Jau vasario mėnesį Vokietijos vyskupų dauguma, bet ne visi, pritarė Vyskupų konferencijos vardu parengtam dokumentui „Mit Christus gehen“ („Keliauti su Kristumi“), kuriame kalbama apie tarpkonfesines santuokos ir galimybę nekatalikui sutuoktiniui priimti Komuniją. Tokiam sprendimui nepritariantys Vokietijos vyskupai paprašė, kad šiuo klausimu pasisakytų Šventasis Sostas. Vokietijos vyskupų atstovus gegužės 3 d. Vatikane priėmė Tikėjimo mokymo kongregacijos vadovas arkivysk. Luis Ladaria, taip pat už ekumenizmą ir už juridinių tekstų interpretavimą atsakingų dikasterijų vadovai. Arkivyskupas Ladaria su vokiečių vyskupų argumentais supažindino popiežių Pranciškų.

Popiežiaus poziciją vokiečių vyskupų iškeltu klausimu Tikėjimo mokymo kongregacijos prefektas arkivysk. Luis Ladaria perdavė Vokietijos vyskupų konferencijos pirmininkui kard.  Reinhardui Marxui pasiųstame laiške.

Popiežiaus įsitikinimu, Vokietijos vyskupų parengtas dokumentas, kurio pagrindu būtų leidžiama sutuoktiniui nekatalikui priimti Komuniją, neturėtų būti skelbiamas dėl kelių priežasčių. Visų prima dėl to, Komunijos priėmimo klausimas liečia visos Bažnyčios tikėjimą ir dėl to turėtų būti svarstomas Visuotinės Bažnyčios mastu. Be to, reikia atsižvelgti į jo paskelbimo galimą poveikį ekumeniniams ryšiams su kitomis Bažnyčiomis ir bendruomenėmis. Minėtasis klausimas taip pat liečia Bažnyčios teisę, ypač Kanonų teisės kodekso 844 kanoną, kuriame sakoma, kad nekatalikai gali priimti sakramentus Katalikų Bažnyčioje tais atvejais „kai reikalauja rimta būtinybė“. Kompetentingos Šventojo Sosto dikasterijos turėtų parengti paaiškinimą kaip taikyti šią normą. (JM / VaticanNews)

2018 birželio 05, 12:45