Paieška

Vatican News
Vatikano leidykla Vatikano leidykla 

Išleistas naujas Bažnyčios statistikos metraštis

Pasirodė du nauji Vatikano leidyklos kasmet skelbiami leidiniai su atnaujinta informacija apie Romos Kuriją ir Katalikų Bažnyčią pasaulyje – Popiežiškasis Žinynas ir Bažnyčios statikos metraštis.

Bažnyčios statistikos metraštis fiksuoja padėtį buvusią 2016 m. pabaigoje. Metraščio skelbiamais duomenimis, 2016 m. pabaigoje visame pasaulyje buvo 1.299 milijonai katalikų, 14 milijonų, tai yra 1,1% daugiau negu 2015 m. pabaigoje. Bendras pasaulio gyventojų skaičius per vienerius metus irgi maždaug tiek pat padidėjo, tad katalikų skaičius lyginant su visais pasaulio gyventojais išliko maždaug nepakitęs. Afrikoje gyvena apie 17% visų katalikų. Amerikoje (kartu Pietų ir Šiaurės) gyvena apie 49% visų pasaulio katalikų; Europoje – apie 22%; Azijoje – apie 11%; Okeanijoje – apie 1%.  Ženklesnis katalikų skaičiaus augimas nustatytas Afrikoje; per šešerius metus jų padaugėjo beveik ketvirtadaliu. Kitur katalikų skaičius išlieka pastovus arba mažėja. Mažėjimą dažniausiai lemia bendros demografinės tendencijos.

Paskutinę 2016 m. dieną visame pasaulyje buvo 5.353 vyskupai, 414.969 kunigai ir 46.312 nuolatinių diakonų. Maždaug 32% procentai dvasininkų yra vienuoliai; 68% – dieceziniai.  Vyrų vienuolių nekunigų  buvo 52.625; moterų vienuolių – 659 tūstančiai. Dvasininkų skaičius pastoviai lėtai auga (mažėjimą Europoje ir Šiaurės Amerikoje kompensuoja augimas kituose žemynuose). Visur ženkliai padidėjo nuolatinių diakonų. Mažėja vienuolių, visų pirma moterų vienuolijų narių bendras skaičius, tačiau ir čia tendencijos įvairiuose žemynuose nevienodos. 2010-2016 m. laikotarpiu Afrikoje moterų vienuolių skaičius padidėjo 9%, Azijoje – 4%, tačiau Šiaurės Amerikoje sumažėjo net 21%, Europoje – 16%, Pietų Amerikoje – beveik 12%.

2016 m. pabaigoje visame pasaulyje buvo 116.843 seminaristai. Jų skaičius per vienerius metus sumažėjo 0,6%.

Kartu su statistikos metraščiu iškleistas ir 2018 m. Popiežiškasis žinynas – Annuario Pontificio. Tai kasmet leidžiamas nedidelio formato, bet beveik dviejų su puse tūkstančio puslapių tomas, skelbiantis informaciją apie visus pasaulio vyskupus, visas teritorines bažnytines struktūras, Romos Kuriją, Vatikano Miesto Valstybę bei Romos vyskupijos vikariatą, Šv. Sosto atstovybes užsienyje ir prie Šv. Sosto akredituotą diplomatinį korpusą. Pateikiama tai pat trumpa istorinė informacija apie Šv. Sosto institucijas. Žinyną užbaigia pavardžių rodyklė, kurioje kartu su žinyne minimomis pavardėmis, pateikiamos ir viso pasaulio garbės prelatų ir monsinjorų pavardės. (JM / VaticanNews)

2018 birželio 23, 13:52