Paieška

Vatican News
Šeimų susitikimo Dubilne logotipas Šeimų susitikimo Dubilne logotipas 

Visuotiniai atlaidai Pasaulinio šeimų susitikimo proga

Apaštališkoji Penitenciarija paskelbė dekretą dėl visuotinių atlaidų būsimo Pasaulinio šeimų susitikimo proga.

Devintasis pasaulinis šeimų susitikimas vyks šių metų vasarą, rugpjūčio 21-26 dienomis, Airijos sostinėje Dubline. Susitikimo tema „Šeimos Evangelija – džiaugsmas pasauliui“.

„Kad tikintieji geriau dvasiškai pasirengtų šiam įvykiui ir kad jis būtų visiems dvasiškai vaisingas, - rašoma dekrete, - popiežius Pranciškus noriai suteikia atlaidų dovaną, kad visi, atgailos ir artimo meilės skatinami uoliau tarnautų šeimos šventumui, sektų Šventosios Jėzaus, Marijos ir Juozapo šeimos pavyzdžiu“.

Visuotiniai atlaidai suteikiami įprastinėmis sąlygomis (atlikus sakramentinę išpažintį, priėmus Komuniją ir meldžiantis Šventojo Tėvo intencijomis) tiems tikintiesiems, kurie dvasioje atsiriboję nuo bet kokios nuodėmės maldingai dalyvaus kuriame nors Pasaulinio šeimų susitikimo renginyje ir iškilmingame jo uždaryme.

Negalintieji dalyvauti tame renginyje, sakoma dekrete, taip pat gali pelnyti visuotinius atlaidus tomis pačiomis sąlygomis jei dvasia vienydamiesi su tikinčiaisiais esančiais Dubline, savo šeimose sukalbės „Tėve mūsų“ ir „Tikiu“, o taip pat kitomis maldomis šauksis Dievo Gailestingumo, ypač tuo metu kai Popiežiaus žodžius transliuos televizija ir radijas.

Daliniai atlaidai suteikiami visiems tikintiesiems, kurie minėtomis dienomis nuoširdžiai melsis už šeimų gerovę. (JM / VaticanNews)

2018 gegužės 23, 16:49