Paieška

Vatican News
Kardinolas Reinhard Marx Kardinolas Reinhard Marx 

Pranešimas po vokiečių vyskupų apsilankymo Romoje

Gegužės 3 dieną įvyko vokiečių vyskupų ir Romos Kurijos atstovų susitikimas, kuriame buvo sprendžiamas delikatus Komunijos mišriose, katalikų ir protestantų porose klausimas.

Vasario 19 – 22 dienomis vykusiame Vokietijos vyskupų katalikų konferencijos posėdyje 47 balsais prieš 13 balsų buvo pritarta sielovadinėms gairėms, kuriomis nurodyta kokiomis aplinkybėmis ir kaip galima suteikti Komuniją krikščioniui sutuoktiniui ar sutuoktinei, kurie nėra katalikai. Dabar tai leidžiama labai išskirtinais atvejais, pavyzdžiui, mirties pavojuje. Naujosios gairės leidimą kiek išplečia.

Sprendimui nepritarę vyskupai suformulavo keturis klausimus ir kovo gale atsiuntė juos į Romą. Viename iš jų klausia, ar pavienė regioninė ir kalbinė vyskupų konferencija turi kompetenciją sprendimams, kurie liečia visuotinės Bažnyčios gyvenimą ir praktiką?

Balandžio pabaigoje buvo patvirtinta apie tai, kad popiežiaus pasiūlymu kalbėti apie susidariusią situaciją pakviesti abiejų pozicijų atstovai ir gegužės pradžioje į Romą atvyko kardinolai Reinhard Marx, pritaręs sielovadinėms gairėms, ir Rainer Maria Woelki, balsavęs prieš, kaip Regensburgo vyskupas Rudolf Voderholzer. Kiti keli vokiečių delegacijos nariai rėmė Komunijos mišriose šeimose galimybę.

Juos priėmė Tikėjimo mokymo kongregacijos prefektas arkivyskupas Luis Ladaria, Krikščionių vienybės tarybos pirmininkas kardinolas Kurt Koch, Popiežiškosios teisinių tekstų tarybos pasekretoris kun. Markus Graulich.

Gegužės 3 dienos vakare, susitikimui pasibaigus, Šventojo Sosto spaudos salė paskelbė informacinį pranešimą, kuriame nurodoma, jog pokalbis buvo draugiškas ir broliškas. Tikėjimo Mokymo kongregacijos prefektas perdavė, kad popiežius Pranciškus vertina vokiečių vyskupų ekumenines pastangas ir prašo juos atrasti, bažnytinės bendrystės dvasioje, vienbalsį sprendimą, jei tai įmanoma. Prefektas Ladaria informuos Šventąjį Tėvą apie susitikimą ir jo temas. (RK / Vatican News)

2018 gegužės 04, 15:18