Paieška

Vatican News
Kardinolas Dario Castrillon Hoyos (1929-2018) Kardinolas Dario Castrillon Hoyos (1929-2018) 

Mirė kardinolas Castrillon Hoyos

Kardinolas Castillon Hoyos, eidamas Popiežiškosios komisijos Ecclesia Dei pirmininko pareigas, pradėti rengti susitikimus su nuo Visuotinės Bažnyčios atskilusios Šv. Pijaus X brolijos vadovu vyskupu Bernard’u Fellay.

Romoje penktadienį mirė kolumbietis kardinolas Dario Castrillon Hoyos. Popiežiškosios komisijos Ecclesia Dei pirmininkas emeritas ėjo aštuoniasdešimt devintuosius metus. Kardinolo laidotuvės įvyks šeštadienį, Vatikano bazilikoje. Laidotuvių Mišioms vadovaus Kardinolų kolegijos dekanas Angelo Sodano, po Mišių popiežius palaimins išlydimą velionio karstą. Prieš mirtį kardinolas išreikė norą būti palaidotas savo gimtojo miesto Medelino katedroje.

Popiežius Pranciškus Kardinolų kolegijos dekanui pareikštoje užuojautoje su dėkingumu prisiminė kardinolo Castrillono Hoyoso dosnią tarnystę Bažnyčiai, patikino, jog už jį meldžiasi, perdavė savo palaiminimą visiems liūdintiems dėl nusipelniusio Evangelijos tarno mirties.

Dario Castilloną Hoyosą, buvusį Bukamarangos arkivyskupą, į Romą pakvietė šv. popiežius Jonas Paulius II, pavedęs jam Dvasininkijos kongregacijos vadovo pareigas ir paskyręs kardinolu.

Kardinolas Castillon Hoyos, eidamas Popiežiškosios komisijos Ecclesia Dei pirmininko pareigas, pradėjo rengti susitikimus su nuo Visuotinės Bažnyčios atskilusios Šv. Pijaus X brolijos vadovu vyskupu Bernard’u Fellay.

Velionis atstovavo Kolumbijos Bažnyčiai istorinėse Lotynų Amerikos vyskupų tarybos (Celam) generalinėse konferencijose 1968 metais Medeline, į kurią atvyko pal. popiežius Paulius VI ir 1979 metais Puebloje, kurioje dalyvavo šv. Jonas Paulius II. Taip pat dalyvavo IV generalinėje konferencijose 1992 metais Santo Dominge, ėjo Celam generalinio sekretoriaus ir pirmininko pareigas.

Kardinolų kolegiją šiuo metu sudaro 213 kardinolų. (SAK / Vatican News)

2018 gegužės 18, 13:18