Paieška

Vatican News
Popiežius kalba Romos Rotos tribunolo teisėjams Popiežius kalba Romos Rotos tribunolo teisėjams  (Vatican Media)

Instrukcija dėl santuokos bylų specialistų rengimo

„Kanonų teisės studijos santuokos galiojimo bylų reformos šviesoje“ – taip pavadinta ketvirtadienį Vatikane paskelbta Katalikiškojo ugdymo kongregacijos instrukcija, prie kurios normų katalikiškos akademinės institucijos turės prisiderinti iki 2019-2020 mokslo metų.

Kaip žinoma, po dviejų šeimai skirtų Vyskupų Sinodų ir po jų išvadas apibendrinančio popiežiaus Pranciškaus apaštališkojo paraginimo „Amoris laetitia“ buvo paskelbti ir du juridiniai aktai dalinai supaprastinę lotynų apeigų ir graikų apeigų katalikų kanonų teisės kodeksų santuokos bylų normas. Dabar žengtas dar vienas žingsnis – nurodoma vietiniu mastu praplėsti kanonų teisės specialistus rengiančių akademinių institucijų tinklą.

Šiuo metu visame pasaulyje yra 42 kanonų teisės fakultetai. Jie įpareigojami iki 2019-2020 mokslo metų parengti atitinkamas naujas studijų programas. Suprantant, kad specialistų poreikis yra didelis, o naujų kanonų teisės fakultetų steigimas būtų pernelyg sudėtingas, instrukcijoje siūlomi du papildomi sprendimai: pirma – siūloma teologijos fakultetuose steigti kanonų teisės departamentus; antra – katalikų universitetų teisės fakultetuose siūlome steigti kanonų teisės katedras.

Ketvirtadienį Vatikane pristatant instrukciją buvo pabrėžta, kad praplėstos galimybės pradėti bylą bažnytiniame teisme neturi būti suvokiamos tik kaip atsakas į šiuolaikinėje visuomenėje gilėjančią santuokos ir šeimos krizę. Jei sutuoktiniai nujaučia, kad jų santuoka gali būti negaliojanti, jie turi teisę tai išsiaiškinti teisme ir jiems turi būti suteikta kvalifikuota pagalba, nekeliant jokių kliūčių ir nevilkinant. Tačiau į sunkumus patekusiems sutuoktiniams turi būti suteikta ir kitokia pagalba – reikia įsiklausymo, sielovadinio palydėjimo, taip pat kvalifikuotos konsultacijos. Tad galima kalbėti apie tris pagalbos lygius: pirmas – palydėjimas bendruomenėje, antras – profesionalų konsultacijos, trečias – santuokos galiojimo tyrimas bažnytiniame teisme. Visose šiose pakopose reikia dėmesingumo ir profesionalumo.

2018 gegužės 03, 15:35