Paieška

Vatican News
Arkivysk. Alfred Xuereb Arkivysk. Alfred Xuereb 

Naujasis nuncijus: Dangus girdi katalikų maldą, kad Korėja susivienytų

Šeštadienį, gegužės 26-ąją, misiją pradeda naujasis nuncijus Korėjoje ir Mongolijoje arkivysk. Alfred Xuereb. Prieš išvykdamas į Seulą, ketvirtadienio rytą jis koncelebravo Mišias su Šventuoju Tėvu Šv. Mortos namų koplyčioje. Naujasis nuncijus taip pat davė interviu Šventojo Sosto žinių tarnybai (VaticanNews).

Arkivyskupas visų pirma pažymėjo, kad pirmoji darbo Seule diena sutampa su jo kunigystės metinėmis. Gegužės 26-ąją prieš 34 metus jis buvo įšventintas kunigu. Toks sutapimas tikriausiai reiškia, kad dabartinė nauja misija yra to paties pašaukimo dalis. Kaip prieš 34 metus atsiliepiau į Viešpaties kvietimą juo sekti, - sakė arkivyskupas Xuerebas, - taip ir dabar vykstu į Korėją, paklusdamas tam pačiam pašaukimui.

Jis sakės suprantąs kokią svarbią užduotį jam suteikė popiežius, paskirdamas jį savo atstovu Korėjoje dabartiniu sudėtingu ir daug vilčių teikiančiu metu, ypač po balandžio 26-ąją įvykusio abiejų Korėjų vadovų susitikimo. Popiežius Pranciškus visą Bažnyčia ragina nuolatos melstis už taiką, kad būsimos žmonių kartos galėtų ramiai gyventi. Korėjos katalikai jau 23 metus kiekvieną antradienį susirenka Seulo katedroje melstis už karo padalintų abiejų tautos dalių susitaikinimą ir susijungimą. Esu tikras, - sakė arkivyskupas, - kad jų maldos girdimos danguje ir kad jie sulauks dienos kada jos bus išklausytos.

Maltietis Alfredas Xuerebas nuncijumi Korėjoje ir Mongolijoje buvo paskirtas šių metų vasario 26 d. Per Juozapines, kovo 19-ąją, buvo konsekruotas vyskupu. Tai jo pirmoji kaip nuncijaus misija. Prieš tai jis daug metų tarnavo Vatikane, buvo trijų popiežių asmeninis sekretorius. Suprantu, sakė arkivyskupas, kad tie metai kai galėjau iš arti matyti tris popiežius, buvo ypatinga mokykla, kurioje gerasis Dievas mane ruošė šiai misijai.

Apaštališkuoju nuncijumi Korėjoje 1991-1997 m. buvo lietuvis arkivyskupas Jonas Bulaitis. 1992 m. jis taip pat buvo paskirtas pirmuoju nuncijumi iš komunizmo išsivadavusioje Mongolijoje. Jo pastangomis, remiant Korėjos katalikams, buvo įkurtos pirmos katalikų struktūros Mongolijoje. Nuo tol laiko tas pats asmuo - Seule reziduojantis nuncijus Korėjoje – skiriamas ir nuncijumi Mongolijoje. (JM / VaticanNews)

2018 gegužės 25, 10:46