Paieška

Vatican News
Seserys vienuolės Seserys vienuolės  (Vatican Media)

„Cor orans“ – instrukcija moterų vienuolynams

Antradienį Vatikane buvo pristatyta Pašvęstojo gyvenimo kongregacijos instrukcija kontempliatyviems moterų vienuolynams „Cor orans“ („Besimeldžianti širdis“).

Naujas dokumentas įvairiais praktiniais nurodymais papildo prieš dvejus metus paskelbtą popiežiaus Pranciškaus apaštališkąją konstituciją „Vultum Dei quaerere“ („Ieškoti Dievo veido“).

Pasaulis ieško Dievo, kartais netgi visiškai nesąmoningai, tad juo labiau turi ieškoti Dievo gyvenimą jam pašventę asmenys. Jie negali sustoti, turi skelbti Evangeliją šiuolaikiniam pasauliui, rašė popiežiaus Pranciškus. Darnus ir meilės įkvėptas seserų vienuolių bendruomenių gyvenimas turi būti darnos ir vienybės liudijimas dabartiniam nesantaikos ir neteisybės draskomam pasauliui. Popiežius palietė ir vienuolynų autonomiją, kuri yra teisėta ir reikalinga, tačiau neturi būti suvokiama kaip izoliavimasis nuo kitų ar visiška nepriklausomybė. Kontempliatyvaus gyvenimo seserys raginamos  nepasiduoti dabartiniam pasauliui būdingai aktyvizmo ir greitų rezultatų siekimo logikai. Askezė turi iškalbus ištikimybės ženklas globalizuotame ir savo šaknis praradusiame pasaulyje, turi būti pavyzdys ir palydėjimas įtampos ir konfliktų draskomai žmonijai.

Popiežiaus dokumentas baigiamas keturiolika normatyvinių straipsnių. Dabar paskelbta Pašvęstojo gyvenimo kongregacijos instrukcija popiežiaus nurodytas normas plačiau komentuoja ir nurodo kaip jas taikyti vienuolijų gyvenimo praktikoje. Naujame dokumente apibrėžiamos vienuolynų autonomijos normos, nurodomos steigimo, perkėlimo, afiliacijos, taip pat ir uždarymo taisyklės. Instrukcijoje taip pat kalbama apie klauzūrą, apie santykius su išoriniu pasauliu, su vietos vyskupais ir bendrai su bažnytine vyresnybe, apie santykius su žiniasklaida ir pačių vienuolynų informacijos priemones. Nemaža dalis dokumento skirta seserų vienuolių ugdymui.  (JM / VaticanNews)

2018 gegužės 15, 15:16