Vatican News
Popiežius Bangladeše 2017 gruodį Popiežius Bangladeše 2017 gruodį  (AFP or licensors)

Bangladešo vyskupų vizitas Ad limina

Ketvirtadienį popiežius Pranciškus ilgokai kalbėjosi su devyniais Bangladešo vyskupais, pradėjusiais vizitą „Ad limina apostolorum“. Susitikime su Šventuoju Tėvo dalyvavo visų aštuonių Bangladešo vyskupijų ganytojai ir vienas vyskupas emeritas.

Bangladešas savo plotu yra palygint nedidelė Azijos valstybė (kiek daugiau negu dvigubai didesnė už Lietuvą), tačiau gyventojų skaičius siekia net 160 milijonų. Dauguma Bangladešo gyventojų, apie 90%, yra musulmonai; apie 9% induistai; krikščionys – tik apie 0,3%.  Katalikų tėra apie 350 tūkst.

Dabartinis Bangladešas iki 1947 m. priklausė britų Indijai. Jai pasidalinus į dvi valstybes – Indiją ir Pakistaną, Bangladešas buvo Pakistano sudėtyje. Po trumpo nepriklausomybės karo, atsiskyręs nuo Pakistano, 1971 m. Bangladešas tapo nepriklausoma valstybe.

Pasak tradicijos, į Indiją, o galbūt ir dabartinį Bangladešą, jau pirmajame amžiuje buvo atvykęs apaštalas Tomas. Naujas evangelizavimo etapas prasidėjo šešioliktajame amžiuje, kai atvyko portugalai pirkliai, o kartu su jais ir misionieriai pranciškonai, dominikonai, vėliau ir jėzuitai. Aštuonioliktajame amžiuje šiai teritorijai tapus britų kolonija, savo misionierius atsiuntė Anglikonų Bažnyčia. Ženklesnis katalikų bendruomenių augimas prasidėjo tik devynioliktame amžiuje. Pirmoji oficiali  struktūra – apaštališkasis vikariatas – įkurtas 1834 m. Dvi pirmosios vyskupijos įkurtos 1927 m. Šiandien Bangladeše yra dvi arkivyskupijos ir šešios vyskupijos.

Dar Pakistano sudėtyje buvusio dabartinio Bangladešo sostinę Daką 1970 m. aplankė popiežius Paulius VI. Bangladešui paskelbus nepriklausomybę, po dvejų metų, 1973-aiaisi, buvo užmegzti diplomatiniai santykiai su Šventuoju Sostu. 1986 m. Bangladešą aplankė popiežius Jonas Paulius II; pernai gruodį – popiežius Pranciškus.

Katalikai Bangladeše, nors visos visuomenės mastu yra labai nedidelė mažumos bendruomenė, turi gana platų mokyklų, ligonių, ambulatorijų ir socialinės pagalbos institucijų tinklą, kartu su anglikonais ir kitomis bendruomenėmis palaiko dialogą su musulmonų ulemų sąjunga. Nors tiek katalikai, tiek ir kiti krikščionys Bangladeše nėra diskriminuojami, vis dėlto šalies gyventojų dauguma krikščionybę laiko „svetimšalių religija“. (JM / VaticanNews)

2018 gegužės 24, 17:01