Vatican News
Akimirka iš spaudos konferencijos Akimirka iš spaudos konferencijos 

Ataskaita apie Vatikano finansinį ir ekonominį skaidrumą 2017 metais

Kad informacijos mainai būtų sklandesni, 2017 metais buvo pasirašyti susitarimai su 18 valstybių finansų kontrolės institucijomis. Bendras tokių susitarimų skaičius pasiekė 50.

Romanas Kazakevičius - Vatikanas

Vatikane buvo pristatyta Finansinės informacijos valdybos (AIF) metinė 2017 metų ataskaita, anglų ir italų kalbomis, visiems pasiekiama internetu. AIF paskirtis, pagal popiežiaus Benedikto XVI 2010 metais potvarkį, yra nepriklausoma Šventojo Sosto finansinės ir ekonominės veiklos kontrolė, užtikrinant skaidrumą pagal tarptautinius skaidrumo kriterijus ir reikalavimus.

AIF pirmininkas René Brülhart pažymėjo, kad „tęsiasi stabilizacijos laikotarpis“, po to kai prieš keletą metų buvo peržiūrėta, patikrinta ir atnaujinta kiekviena sąskaita „Religinių darbų institute“, kuris vykdo finansinę veiklą Vatikano miesto valstybėje ir prižiūri jam patikėtus religinių organizacijų fondus.

Vienas iš pagrindinių ataskaitos rodiklių yra pranešimai apie „įtartiną veiklą“. 2017 metais jų būta 150-ies, tai ketvirtadaliu mažiau nei 2016 metais. Didžiuma atveju abejonės dėl skaidrumo buvo išsklaidytos, paprašius ir gavus daugiau informacijos apie pinigų kilmę ar paskirtį. Tačiau aštuoni atvejai buvo perduoti Vatikano teisėsaugai, kad atliktų išsamesnį patikrinimą. Vienu atveju buvo užšaldyta maždaug 1800 eurų suma.

Ataskaitos rengėjai pristatė kitą svarbų rezultatą: kadangi Šventojo Sosto finansinė veikla, dėl paties jo situacijos, iš esmės yra tarptautinė, taip pat yra esmingas tarptautinis bendradarbiavimas, keičiantis informacija. Tokio apsikeitimo prašymų 2017 metais būta 268. Kad informacijos mainai būtų sklandesni, 2017 metais buvo pasirašyti susitarimai su 18 valstybių finansų kontrolės institucijomis. Bendras tokių susitarimų skaičius pasiekė 50. 

2018 balandžio 28, 15:27