Paieška

Kelionės logotipai Kelionės logotipai 

Popiežiaus apaštališkosios kelionės į pietryčių Aziją programa

Šventojo Sosto Spaudos salė penktadienį, liepos 5 d., paskelbė popiežiaus Pranciškaus kelionės į Indoneziją, Papua Naująją Gvinėją, Rytų Timorą ir Singapūrą programą. Pranciškaus vienuolikos dienų kelionė tęsis nuo rugsėjo 2 iki 13 d.

Kiekvienoje lankysimoje šalyje, be popiežiaus susitikimų su valstybių vadovais, valdžios ir visuomenės atstovais bei diplomatiniu korpusu, įvyks Pranciškaus susitikimai su vietinių Bažnyčių, kitų konfesijų ir religijų atstovais.  

Visi popiežiaus susitikimai kelionės į Indoneziją metu įvyks rugsėjo 3–6 d. Džakartoje. Pranciškus privačiai susitiks su jėzuitais, vietos katedroje – su dvasininkais ir pašvęstaisiais, jaunimo centre – su Scolas Ocurentes nariais, tarpreliginis susitikimas įvyks mečetėje, karitatyvinių organizacijų atstovus popiežius priims apaštališkojoje nunciatūroje. Oficialius susitikimus Džakartoje užbaigs popiežiaus vadovausimos mišios Golora Bung Karino stadione.

Popiežius lankysis Papua Naujoje Gvinėjoje rugsėjo 6–9 d., Pranciškus Port Morsbyje susitiks su Papua Naujosios Gvinėjos ir Saliamono salų vyskupais Marijos krikščionių pagalbos šventovėje ir su gatvės vaikais globos centre-mokykloje, po mišių su sostinės katalikų bendruomene Port Morsbio stadione lėktuvu nuskris į Vanimą, kur įvyks susitikimas šios vyskupijos dvasininkais ir joje tarnaujančiais misionieriais. Sugrįžęs į sostinę Pranciškus bendraus su Papua Naujosios Gvinėjos jaunimu, paskui išvyks į Rytų Timorą, kurs lankysis rugsėjo 911 d.

Sostinėje Dilyje įvyks šie popiežiaus susitikimai: su neįgaliais vaikais mokykloje, su vyskupais ir dvasininkais Marijos Nekaltojo Prasidėjimo katedroje, privačiai su jėzuitų bendruomene apaštališkojoje nunciatūroje, su Rytų Timoro jaunimu suvažiavimų centre. Popiežius aukos mišias Talci Tolu parke.

Rusėjo 12–13 d. popiežius lankysis Singapūre. Pranciškus aukos Mišias Singapūro stadione, aplankys senolius ir ligonius katalikų globos namuose ir susitiks su visų konfesijų jaunimo atstovais katalikų kolegijoje. (SAK / Vatican News)

2024 liepos 05, 14:27