Paieška

Migrantai Migrantai  (ANSA)

Pristatyta popiežiaus žinia Pasaulinei migrantų ir pabėgėlių dienai

Pirmadienį, birželio 3 d., Vatikane pristatyta popiežiaus žinia Pasaulinei migrantų dienai. Pranciškus žinioje paragino sinodiškai žengiančią Dievo tautą pasijausti einančia kartu su migrantais – kartu su jais eiti sinodinį kelią.

Anot Romos vyskupo Pranciškaus, migrantuose atsispindi gyva, į Amžiną tėvynę keliaujanti Dievo tauta. Apie tai spontaniškai primena Šventojo Rašto pasakojimas apie egzodą – Izraelio tautos išsilaisvinimo kelionę į Pažadėtąją žemę – jos ilgą ėjimą iš vergijos į laisvę, kuris primena Bažnyčios ėjimą link galutinio susitikimo su Viešpačiu, – pažymėjo popiežius 2024 m.  Pasaulinės pabėgėlių ir migrantų dienos žinioje.

Migrantų vilties kelionės primena, kad mūsų tėvynė – danguje, „iš ten mes laukiame Išgelbėtojo, Viešpaties Jėzaus Kristaus“ (žr. Fil 3, 20).

Pasak Pranciškaus, biblinio egzodo ir migrantų įvaizdžiai turi panašumų. Migrantai, kaip Izraelio tautos žmonės Mozės laikais, dažnai bėga nuo priespaudos ir prievartos, nesaugumo ir diskriminacijos, vystymosi perspektyvų trūkumo. Migrantai, kaip žydai dykumoje, savo kelyje susiduria su daugybe kliūčių: juos išbando troškulys ir badas, išsekina nuovargis ir ligos, jie gundomi nevilties.

Popiežius priminė, kad pagrindinė kiekvieno egzodo tikrovė yra ta, kad Dievas eina prima ir lydi savo tautos ir visų savo vaikų kelionę visais laikais ir kiekvienoje vietoje. Pasak Pranciškaus, Dievo buvimas tarp žmonių yra išganymo istorijos tikrumas: „Pats Viešpats, tavo Dievas, eina su tavimi: jis tavęs vieno nepaliks ir nuo tavęs nepasitrauks“ (Įst 31, 6).

Popiežius prisiminė, kad Dievas yra daugelio migrantų kelionės bendrakeleivis, vadovas ir išgelbėjimo inkaras. Daugelis jų prieš kelionę ir išbandymų akivaizdoje pasikliauja Dievu, ieško jo paguodos nusivylimo momentais. Jo dėka pakelyje būna ir gerųjų samariečių. Kiek daug Šventojo Rašto knygų, evangelijų, maldaknygių, rožinių palydi migrantus jų kelionėse per dykumas, upes, jūras ir sienas visuose žemynuose, pažymėjo popiežius.

Pasak Pranciškaus, Dievas ne tik eina su savo tauta, jis eina savo tautoje – t. y. Dievas tapatinasi su moterimis ir vyrais, einančiais per pasaulio istoriją, ypač su paskutiniaisiais, su vargšais, atstumtaisiais, tarsi jie būtų Įsikūnijimo slėpinio tęsinys.

Būtent todėl, kiekvienas susitikimas su migrantu, kaip ir su kiekviena stokojančia seserimi ar stokojančiu broliu, yra susitikimas su Kristumi. Tai jis, kuris beldžiasi į mūsų duris alkanas ir ištroškęs, svetimšalis ir nuogas, ligonis ir kalinys prašydamas mūsų, kad pamatytume ir padėtume. Todėl kiekvienas susitikimas gyvenimo kelionėje yra proga susitikti su Viešpačiu. Tai išganymo kupina proga, nes Jėzus yra stokojančioje seseryje ir stokojančiame brolyje, patikino Pranciškus.

Paraginęs pasijusti tarsi bendroje kelionėje su migrantais, kartu su jais kuriančiais „sinodą“, popiežius visus, kaip ir būsimą sinodo asamblėją, pavedė Švč. M. Marijos, keliaujančios ištikimos Dievo tautos tikrosios vilties ir paguodos ženklą, užtarimui.

Žinios Pasaulinei migrantų dienai pabaigoje popiežius pasidalijo savo prašymo į Visagalį Dievą Tėvą malda, kad jis neleistų mums tapti pasaulio dalies, kurią mums laikinai padovanojo, šeimininkais, padėtų niekuomet nepaliauti kartu eiti su mūsų seserimis ir broliais migrantais į jo mums parengtą amžiną buveinę, atverti mūsų akis ir širdis taip, kad kiekvienas susitikimas su stokojančiais taptų mūsų susitikimu su Jėzumi, Dievo Tėvo Sūnumi ir mūsų Viešpačiu.

Pasaulinė migrantų diena tema „Dievas eina su savo tauta“ šiemet minima rugsėjo 29 d. (SAK / Vatican News)

2024 birželio 03, 15:14