Paieška

Popiežius ir M. Karram, Fokuliarų vadovė, audiencijoje judėjimo tarpreliginio suvažiavimo dalyviams 2024 m. birželio 3 d. Popiežius ir M. Karram, Fokuliarų vadovė, audiencijoje judėjimo tarpreliginio suvažiavimo dalyviams 2024 m. birželio 3 d.  (VATICAN MEDIA Divisione Foto)

Pranciškus: tarpreliginis dialogas – būtina taikos pasaulyje sąlyga ir religijų pareiga

Chiaros Lubich, Fokuliarų steigėjos, pradėtas judėjimas buvo revoliucinis: jis davė daug gero Bažnyčiai, patikino popiežius pirmadienio, birželio 3-iosios, audiencijoje Fokuliarų surengto tarpreliginio suvažiavimo dalyviams.

Pranciškus visų pirma kreipėsi į dabartinę Fokuliarų vadovę ir antrąją steigėjos įpėdinę Margharetą Karram, palestiniečių kilmės teologę, nuo 2021 m. vadovaujančią tarptautiniam dvasinio, socialinio ir ekumeninio atsinaujinimo judėjimui. Pranciškus pažymėjo 62 metų Fokuliarų vadovei, kad kasdien meldžiasi už jos tėvynę:

„Kasdien daug meldžiuosi už jūsų Tėvynę, kuri šiuo metu kenčia“, – sakė popiežius.

Pranciškus pasidžiaugė judėjimo ekumeniniu ir tarpreliginiu liudijimu pažymėdamas, kad tai guodžia, ypač dabartiniais karų laikais, kai religijos dažnai išnaudojamos susirėmimams kurstyti. Tarpreliginis dialogas, priešingai, yra būtina taikos pasaulyje sąlyga ir, kaip tokia, yra krikščionių ir visų religijų tikinčiųjų pareiga, pažymėjo popiežius.

Fokuliarų – oficialiai Marijos darbų – steigėja, italė katalikė Chiara Lubich 1943 m. pradėjo krikščioniškojo atsinaujinimo judėjimą, kuris yra atviras visų Bažnyčių krikščionims, nekrikščioniškų religijų tikintiesiems ir asmenims be religinių įsitikinimų. Judėjimui, turinčiam kelis milijonus narių iš daugiau nei 180 kraštų, pagal statutą vadovauja moteris. Yra užvestos devyniolikos fokuliarų, įskaitant steigėją Dievo tarnaitę Ch. Lubich, pripažinimo šventaisiais bylos. 2010 m. fokuliarė Chiara Luce Badano paskelbta palaimintąja, Šventųjų skelbimo dikasterija ligi šiol yra pripažinusi dar kitų keturių judėjimo narių krikščioniškųjų dorybių herojiškumo laipsnį. (SAK / Vatican News)

Popiežiaus audiencija Fokuliarų judėjimo tarpreliginio suvažiavimo dalyviams
Popiežiaus audiencija Fokuliarų judėjimo tarpreliginio suvažiavimo dalyviams
2024 birželio 03, 13:12