Paieška

Popiežiaus susitikimas su Romos kunigais 2024 m. birželio 11 d. Popiežiaus susitikimas su Romos kunigais 2024 m. birželio 11 d.  (Vatican Media)

Popiežius: kunigai turi rinktis tarp pranašiškos ir klerikalinės Bažnyčios

Antradienį, birželio 11 d., įvyko trečias ir paskutinis Romos vyskupo Pranciškaus susitikimas su diecezijos dvasininkais. Pranciškus bendravo su maždaug dviem šimtais kunigų, tarnystę vykdančių nuo 11 iki 39 metų. Per pusantros valandos susitikimą Popiežiškajame Saleziečių universitete popiežius akcentavo tarnystę kenčiantiems žmonėms, įsipareigojimą dėl socialinės gerovės ir ideologijų pavojų.

Kunigo gyvenime neregimasis pasaulis svarbesnis už regimą, pažymėjo popiežius kalbėdamas apie sielovadą tarp vienišų, sergančių ir pagyvenusių žmonių, būsto problemų turinčių šeimų, priklausomybių ir vienatvės tragedijos slegiamų asmenų. Jiems reikia kunigo artumo ir palydėjimo. Daugelis išgyvena kančias neapstebimai, jie – nematomi. Neregimasis pasaulis kunigui svarbiau už regimąjį, nes jis sudėtingesnis ir skausmingesnis.

„Mūsų, kaip kunigų, darbas – eiti ieškoti šių žmonių. Bažnyčia yra arba pranašiška, arba klerikalinė. Turime rinkis.“

Popiežius pakartojo per ankstesnius susitikimus su jaunesniais ir vyresniais dvasininkais išsakytas mintis apie homoseksualių asmenų tinkamumą dvasiniam pašaukimui. Paminėjęs ideologijų pavojų Bažnyčioje, Pranciškus patikino, kad Bažnyčia turi priimti homoseksualius asmenis ir juos palydėti, tačiau sprendžiant klausimą dėl jų stojimo į kunigų seminarijas reikia vadovautis Dvasininkijos dikasterijos gairėmis.

Kalbėdamas apie poslinkius Europoje ir pasaulyje Pranciškus išsakė skausmą dėl karų Ukrainoje, Šventojoje Žemėje, Mianmare ir Kongo DR. Paminėjęs didžiules lėšas, išleidžiamas ginklams, kontraceptinėms priemonėms, veterinarijai ir estetinei chirurgijai Romos vyskupas paragino savo dvasininkus didinti įsipareigojimą Bažnyčios socialinio mokymo sferoje, darbuotis dėl bendrojo gėrio ir taikos, taip pat politikoje, kuri yra aukščiausia meilės išraiška.

Popiežių susitikime su dvasininkais lydėjo Romos kunigų seminarijos rektorius Michele Di Tolve, kuris yra ir vienas iš popiežiaus vyskupų augziliarų, atsakingas už Romos vyskupijos diakonus, kunigus, vienuolius, vienuoles ir pasišventusias moteris. Pranciškus, be kita ko, padėkojo už tarnystę Romoje savo buvusiam vikarui, šias pareigas nuo 2017 m. ėjusiam kardinolui A. de Donačiui, kurį balandžio mėnesį paskyrė Didžiuoju penitenciarijumi, t. y. Bažnyčios gailestingumo tribunolo vadovu. Kardinolo gebėjimas suprasti ir atleisti labai tinka jo naujam vaidmeniui būti Tėvo gailestingojo veido išraiška, pažymėjo Romos vyskupas. (SAK / Vatican News)

2024 birželio 12, 11:25