Paieška

Bendrosios audiencijos akimirka Bendrosios audiencijos akimirka  (VATICAN MEDIA Divisione Foto)

Popiežius priminė šv. Antano Paduviečio šventę, meldė už taiką

Po trečiadienio katechezės popiežius dar kartą kreipėsi į maldininkus ir piligrimus Šv. Petro aikštėje, atvykusius iš įvairių kraštų ir žemynų. Sveikindamas kalbančius portugališkai, Pranciškus priminė pranciškono šventojo Antano minėjimą, kuris, nors vadinamas Paduviečiu, yra gimęs Lisabonoje. Kaip visada, popiežius paragino nepamiršti maldos už karo siaubiamas vietas.

Kalbėdamas apie birželio 13 minimą šv. Antano Paduviečio, Bažnyčios mokytojo, šventę, popiežius Pranciškus pacitavo jo žodžius: „jei skaitysi Jėzų, jis pasotins tavo protą“.

„Todėl kiekvieną iš jūsų raginu apmąstyti Šventąjį Raštą. Jame Jėzus mus gaivina ir apšviečia mūsų gyvenimą. Telaimina jus Dievas!”, – sakė popiežius portugališkai kalbantiems piligrimams. O sveikinime italų kalba, kuriame taip pat priminė Šv. Antano Paduviečio šventę, pridūrė: „Tegul šio iškilaus pamokslininko, vargšų ir kenčiančiųjų gynėjo pavyzdys pažadina kiekviename troškimą eiti tikėjimo keliu ir panašiai gyventi, taip tampant patikimais Evangelijos liudytojais“.

Kaip visada, popiežius meldė už Ukrainą, Palestiną, Izraelį, Mianmarą, kitas karų zonas. Jis taip pat meldė už taiką, kurios labai reikia, nes karas nuo pirmos dienos jau yra pralaimėjimas. „Tegul Viešpats suteikia jėgų kovoti už taiką“, – sakė Pranciškus. (RK / Vatican News)

2024 birželio 12, 11:25