Paieška

Popiežius ir Pasaulinės liuteronų federacijos delegacija Popiežius ir Pasaulinės liuteronų federacijos delegacija  (Vatican Media)

Popiežius priėmė Pasaulinės liuteronų federacijos delegaciją

Ketvirtadienį, birželio 20 d., popiežius Pranciškus priėmė Pasaulinės liuteronų federacijos atstovus, tarp kurių buvo federacijos prezidentas Danijos liuteronų vyskupas Henrikas Stubkjæris ir generalinė sekretorė, pastorė iš Estijos Anne Burghardt.

Popiežius pastebėjo, kad pastarojo meto ekumeniniuose susitikimuose daugiausiai dėmesio skiriama pasirengimams visiems kartu minėti Nikėjoje 325 m. vykusio pirmojo visuotinio Bažnyčios susirinkimo 1700-ąsias metines. Pernai Krokuvoje vykusios Pasaulinės liuteronų federacijos generalinės asamblėjos metu federacijos generalinės sekretorė pastorė Anne Burghardt ir asamblėjoje dalyvavęs Šventojo Sosto Krikščionių vienybės skatinimo dikasterijos prefektas kardinolas Kurtas Kochas pasirašė bendrą deklaraciją, kurioje buvo pabrėžta, kad Nikėjos tikėjimo išpažinimas, kurio 1700-ąsias metines minėsime 2025 m., daro įmanomus krikščionių ekumeninius santykius, kurių centras yra Kristus. „Iš tiesų, – sakė Pranciškus, – Jėzus Kristus yra ekumenizmo šerdis. Jis yra įsikūnijęs dieviškasis gailestingumas, o krikščionių ekumeninė misija – tai liudyti.“

Popiežius taip pat priminė, kad šiemet rudenį sukaks 25 metai nuo katalikų ir liuteronų bendros deklaracijos dėl nuteisinimo tikėjimu pasirašymo. „Tai, kas įvyko 1999 m. spalio 31 d. Augsburge, yra dar vienas vilties ženklas mūsų susitaikymo istorijoje, – kalbėjo Pranciškus. – Saugokime jį savo atmintyje kaip kažką nuolat gyvo.“

Popiežius linkėjo, kad ši sukaktis būtų minima kaip vilties šventė, nuolat atsimenant, kad visų krikščionių bendras paveldas yra „vienas krikštas nuodėmėms atleisti“, kaip sakoma Nikėjos-Konstantinopolio tikėjimo išpažinime. „Tegul vilties Dievas būna su mumis ir toliau savo palaiminimu lydi mūsų tiesos ir meilės dialogą“, – sakė Pranciškus. (jm / Vatican News)

2024 birželio 20, 10:11