Paieška

Popiežius Pranciškus Popiežius Pranciškus 

Popiežius prašo melstis už migrantus ir už taiką pasaulyje

Po katechezės popiežius priminė birželio 20 d. minimą Jungtinių Tautų Organizacijos paskelbtą Pasaulinę pabėgėlių dieną.

„Tegul tai būna proga atidžiai ir broliškai pažvelgti į visus tuos, kurie yra priversti bėgti iš savo namų ieškodami taikos ir saugumo. Visi esame kviečiami priimti, skatinti, lydėti ir integruoti tuos, kurie beldžiasi į mūsų duris. Meldžiuosi, kad valstybės stengtųsi užtikrinti humaniškas sąlygas pabėgėliams ir palengvinti integracijos procesus.“

Popiežius pasveikino trečiadienio bendrojoje audiencijoje dalyvavusią Kardinolo Celso Costantini bičiulių draugijos delegaciją iš šiaurės Italijos. Neseniai sukako 100 metų nuo šio vyskupo Šanchajuje surengto vadinamojo Kinijos Susirinkimo, daug prisidėjusio prie katalikų bendruomenių augimo toje šalyje. Pranciškus sakė, kad jis prisimena Kinijos katalikus, meldžiasi už juos ir už visus šalies gyventojus.

Galiausiai popiežius pakartojo prašymą melstis už dėl karų kenčiančius žmones ir už taiką pasaulyje. „Broliai ir seserys, ir toliau melskimės už taiką. Karas visada yra pralaimėjimas. Melskimės už taiką iškankintoje Ukrainoje, Šventojoje Žemėje, Sudane, Mianmare ir visur, kur žmonės kenčia nuo karo. Kasdien melskimės už taiką.“ (jm / Vatican News)

2024 birželio 19, 12:14