Paieška

Popiežius pakartojo prašymą padėti įsiskolinusioms valstybėms

Sekant bibline jubiliejų tradicija, kuomet būdavo dovanojamos skolos, artėjantis 2025 m. jubiliejus tebūna proga peržiūrėti finansinės paramos neturtingoms valstybėms politikas, dovanoti ar sumažinti jų įsiskolinimą, sakė popiežius Pranciškus trečiadienio, birželio 5 d., rytą susitikdamas su Popiežiškosios mokslų akademijos surengtos konferencijos, skirtos pasaulio pietų pusrutulio valstybių įsiskolinimo problemai, dalyviais.

Neturtingoms šalims reikia ne bet kokios finansinės paramos, bet tokios, kuri reikštų bendrą atsakomybę tų, kurie paramą gauna, ir tų, kurie ją suteikia, sakė popiežius primindamas, kad jau ir anksčiau šis klausimas buvo keliamas Katalikų Bažnyčios socialiniame mokyme, buvo pabrėžiama, kad siekiant sprendimų reikia vadovautis  teisingumu ir solidarumu. Pranciškus priminė popiežiaus Jono Pauliaus II prašymą, paskelbtą 2000 m. jubiliejaus proga. Tada jis pažymėjo, kad užsienio skolų klausimas yra ne tik ekonominio pobūdžio, bet ir susijęs su pagrindiniais etiniais principais. Šventasis popiežius prašė, kad jubiliejus taptų proga dovanoti skolas ar bent jas sumažinti. Tokių geros valios gestų labai reikia siekiant bendrojo gėrio.

„Norėčiau pakartoti šį pranašišką prašymą, kuris šiandien yra kaip niekad aktualus, – sakė Pranciškus. – Šventieji 2025-ieji metai, į kuriuos žengiame, ragina mus atverti protus ir širdis, kad galėtume atrišti šiandien smaugiančių kilpų mazgus, nepamiršdami, kad esame materialinių gėrybių saugotojai ir tvarkytojai, o ne šeimininkai.“ (jm / Vatican News)

2024 birželio 05, 11:33