Paieška

Popiežiaus audiencija Popiežiaus audiencija  (VATICAN MEDIA Divisione Foto)

Popiežius labdaringai Romos draugijai: jūsų statybų aikštelė – artimo meilė

Birželio 24-ąją popiežius Pranciškus, kaip ir kasmet, priėmė Romos vyskupijoje per pusantro šimto metų veikiančios labdaringos draugijos „Circolo San Pietro“ narius. Ši draugija, įsteigta 1869 metais, remia vargstančius maistu, rūbais, nakvyne, taip pat suteikia kambarius ilgesniam laikui atvykstančioms šeimoms, kurių vaikai gydomi popiežiškojoje Šv. Kūdikėlio Jėzaus ligoninėje.

„Man visada malonu su jumis susitikti, nes šios audiencijos yra skirtos dėkingumui, kuris yra gražus gyvenimo „skonis“, išreikšti.  Kai priimu „Circolo San Pietro“ delegaciją, jaučiu dėkingumą už jūsų tarnystę Romos vargšams, žinodamas kad tai darote popiežiaus ir Šventosios Motinos Bažnyčios vardu“, – kalbėjo popiežius Pranciškus audiencijos dalyviams, perduodamas savo linkėjimus draugijos pirmininkui Niccolò Sacchetti, kuris, deja, dėl ligos negalėjo dalyvauti audiencijoje. „Linkiu jam greitai pasveikti“, – sakė popiežius.

Priminęs, kad šiemet draugijai sukako 155 metai, popiežius paragino didžiuotis šiomis senomis šaknimis ir jas vertinti. Kita vertus, reikia saugotis šaknų apmirimo. Panašiai, kaip gilios ir senos šaknys turi maitinti iš toli matomų ir didelių medžių lapiją, taip ir „Circolo San Pietro“ teperduoda savo patirtį ir vertybes naujoms kartoms.   

„Pagalvokite, kiek daug gyvo tikėjimo, konkrečios labdaros, meilės vargšams gali perduoti pagyvenusio žmogaus pavyzdys. Ir pagalvokite, kiek daug energijos, kūrybiškumo, postūmio gali suteikti jaunas žmogus“, – sakė Pranciškus.

Popiežius atkreipė audiencijos dalyvių dėmesį į tai, kad kiti metai bus Šventieji – Jubiliejaus – metai. Jiems rengiantis Romoje vyksta daug didelių darbų, atidaryta daug statybų aikštelių. Bet yra dar viena statybų aikštelė, kurios negalima išleisti iš akių, – artimo meilės statybų aikštelė.

Popiežius palinkėjo, kad į Romą atvykstantys piligrimai ir turistai įkvėptų ir artimo meilės oro. Tokia meilė nėra vien šalpa, bet ir rūpestis asmens orumu, artumas, dalijamasis, be viešumo ir be prožektorių šviesos.

„Savo buvimu, savo artumu, užuojauta ir švelnumu jūs taip pat rengiate miestą Jubiliejui, rūpindamiesi ne gatvėmis ar infrastruktūra, bet vargšų, kurie, kaip sakė šv. Laurynas, yra Bažnyčios lobis, širdimis ir kūnais“, – sakė popiežius labdaringos Romos organizacijos „Circolo San Pietro“ nariams. (RK / Vatican News)

 

2024 birželio 24, 16:10