Paieška

Popiežius Pranciškus Popiežius Pranciškus  (VATICAN MEDIA Divisione Foto)

Popiežius: Europos ateičiai reikia kūrybingos ištikimybės tradicijoms

Popiežius paragino atrasti naujų tikėjimo ir kultūros išraiškos būdų Europos tapatybei išsaugoti. Pranciškus kreipėsi į Piačencos vyskupijoje Italijoje birželio 22–23 dienomis vykusio XXV tarptautinio šv. Kolumbano asociacijų susitikimo dalyvius.

Abatas šv. Kolumbanas ir jo bendraminčiai airiai, garsūs VI a. pabaigos ir VII a. pradžios naujojo evangelizavimo pradininkai Europos žemyne, šiandien mums gali būti pavydžiu, patikino popiežius. Jis pripažino, kad tai gali atrodyti nerealistiška dėl didžiulio skirtumo tarp nūdienos Europos ir VI ir VII amžių Europos, kaip ir tarp dabartinės visuomenės gyvensenos ir šventojo abato bei jo vienuolių pasiūlyto gyvenimo modelio. Tačiau, anot Pranciškaus, būtent šis kontrastas ir skirtumas paverčia šv. Kolumbano žinią ypač provokuojančia ir net patrauklia mums, gyvenantiems pasinėrus į praktinį materializmą, kurį galima pavadinti tam tikros rūšies naujųjų laikų stabmeldyste.

Airiai vienuoliai tapo piligrimais ir misionieriais būtent tam, kad iš naujo evangelizuotų žemyną, kuriam grėsė krikščionybės atneštų vaisių praradimas. Panašiai kaip ir benediktinų vienuolių, šv. Kolumbano dvasinės šeimos pastangos buvo lemiamos europietiškai kultūrai išsaugoti ir atnaujinti, pažymėjo Pranciškus.

Ir mums reikia gauti maisto iš gyvybiškai svarbios Evangelijos limfos, kad žemyno bažnytinės ir pilietinės visuomenės neprarastų savo tapatybės ir nepaskęstų lėkšto supasaulėjimo liūne. Reikia naujų tikėjimo ir kultūros išraiškos būdų, kūrybingai ištikimų turtingoms tradicijoms, kad galėtume prisidėti kuriant Europą, kurioje jos tautos darniai sugyventų, išsaugodamos skirtingumus, tačiau būdamos atviros susitikimui ir bendravimui su kitomis pasaulio kultūromis. (SAK / Vatican News)

2024 birželio 24, 15:09