Paieška

Popiežius prie „Salus Populi Romani“ ikonos 2023 m. Popiežius prie „Salus Populi Romani“ ikonos 2023 m.   (Vatican Media)

Popiežius: Dievo Motina tesuteikia visai žmonijai taikos dovaną

Romos vyskupija birželio 4 d. pirmą kartą šventė pernai įvestą Švč. M. Marijos, Romiečių Gelbėtojos („Salus Populi Romani“) liturginį minėjimą ir dėkojo Dievo Motinai už miesto išgelbėjimą nuo sunaikinimo prieš 80 metų. Šia proga popiežius Pranciškus parašė ganytojišką laišką savo vyskupijos tikintiesiems.

„Dvasiškai vienijuosi su visa vyskupijos bendruomene, kuri pirmą kartą švenčia Švč. M. Marijos, Salus Populi Romani, liturginį minėjimą, prisimindama įžadą, kuriuo Romos gyventojai kartu su savo ganytoju popiežiumi Pijumi XII 1944 m. birželio 4 d. kreipėsi į Dievo Motiną, prašydami išgelbėti miestą, kai buvo kilusi grėsmė, kad jame vyks vokiečių kariuomenės ir anglų-amerikiečių sąjungininkų kovos.“

Popiežius rašo, kad romiečiai nuo seno labai gerbia senovinę ikoną, saugomą Švč. M. Marijos didžiojoje bazilikoje, kad ištisus šimtmečius prie šio atvaizdo jie kreipdavosi į Dievo Motiną, ypač per negandas ir karus. Žmonės meldėsi prieš šio atvaizdo, patikėdami Dievo Motinai svarbiausius Romos religinio ir pilietinio gyvenimo įvykius. Todėl nenuostabu, kad okupacijos metais miesto likimas buvo patikėtas Marijai, Salus Populi Romani.

Praėjus aštuoniasdešimčiai metų nuo anų sunkių laikų ir nuo to nepaprasto įvykio, kai Dievo Motinos užtarimu Roma išvengė sunaikinimo, popiežius prašo melstis už visus žuvusiuosius per Antrąjį pasaulinį karą ir atsiminti visų karų aukas. Popiežius mini šiandien dėl karo kenčiančią Ukrainą, taip pat Palestiną ir Izraelį, Sudaną, Mianmarą. Tai dramos, slegiančios nesuskaičiuojamą daugybę nekaltų žmonių. „Siaubo ir kančių šauksmai turi pasiekti visų sąžines, negalime pasiduoti ginklų logikai“, – rašo Pranciškus linkėdamas, kad prieš 80 metų duotų įžadų Dievo Motinai minėjimas skatintų romiečių ryžtą būti taikos kūrėjais. „Tegul Marija, malonės Tarpininkė, visada budri ir rūpestinga visų savo vaikų atžvilgiu, suteikia visai žmonijai santarvės ir taikos dovaną“, – meldžia Pranciškus. (jm / Vatican News)

2024 birželio 05, 08:55