Paieška

Popiežaus palaiminimas Sekminių sekmadienį, 2024 m. geguės 19 d. Popiežaus palaiminimas Sekminių sekmadienį, 2024 m. geguės 19 d.  (VATICAN MEDIA Divisione Foto)

Popiežius meldė Šventosios Dvasios darnos karų supriešintame pasaulyje

Šventoji Dvasia kuria darną pradėdama veikti skirtingose tikrovėse, kurios kartais būna susipriešinusios. Šiandien, per Sekmines, melskime Šventąją Dvasią – Tėvo ir Sūnaus Meilę – kad sukurtų darną žmonių širdyse, šeimose, visuomenėje ir visame pasaulyje, kvietė popiežius Sekminių sekmadienį kreipdamasis į vidudienio maldos „Regina Caeli“ dalyvius.

Pranciškus meldė Šventosios Dvasios, kad ugdytų didesnę bendrystę ir brolybę tarp skirtingų krikščioniškų konfesijų ir suteiktų valdantiesiems drąsos imtis dialogo veiksmų, kurie leistų užbaigti karus:

Karai! Šiandien jų daug!“ – sakė popiežius pirmiausiai prisimindamas karą prieš Ukrainą. „Mano mintyse ypač Charkivo miestas, kuris patyrė puolimą“, – kalbėjo Pranciškus paminėdamas Rusijos neseniai pradėtą naują didelį puolimą. Pasak spaudos pranešimų, sekmadienį per Rusijos apšaudymą Charkivo srityje žuvo mažiausiai keturi civiliai gyventojai.

Popiežius pridūrė, kad jo mintyse Šventoji Žemė – Palestina ir Izraelis – ir visos kitos pasaulio vietovės, kuriose vyksta karai. „Šventoji Dvasia tepaveikia valstybių atsakinguosius ir mus visus, kad atidarytume taikai duris“, – meldė Praniškus. Popiežius prisiminė savo kelionę šeštadienį į Veroną ir ten įvykusį susitikimą su kaliniais. Dėkodamas kelionės rengėjams Pranciškus ypač dėkojo kalinėms ir kaliniams, kurių liudijimas jam leido dar kartą įsitikinti, kad už kalėjimo sienų trykšta gyvas gyvenimas, žmogiškumas ir viltis.

Pasveikinęs maldininkus iš Romos, Italijos ir viso pasaulio, Pranciškus paminėjo piligrimus iš Latvijos ir Rytų Timoro, pastaruosius užtikrino, kad netrukus juos aplankys jų tėvynėje. Pranciškus planuoja lankytis Rytų Timore rugsėjo 6–9 dienomis per savo apaštališkąją kelionę rugsėjo 2–13 į Pietryčių Aziją. Pagal vienuolikos dienų kelionės planus, popiežius lankysis Indonezijoje, Papua Naujojoje Gvinėjoje, Rytų Timore ir Singapūre. (SAK / Vatican News)

2024 gegužės 19, 13:36

Tris kartus per dieną kalbėdami „Viešpaties Angelo“ maldą, minime Įsikūnijimo slėpinį. Kalbėti šią maldą pakviečia 6 val. ryto, vidudienį ir vakarop, apie 18 val. suskambantis varpas. Ši malda pavadinta pirmaisiais jos žodžiais „Viešpaties Angelas apreiškė Marijai“ („Angelus Domini nuntiavit Mariae“). Ją sudaro trys trumpi sakiniai apie Jėzaus Kristaus Įsikūnijimą ir trys „Sveika, Marija“. Popiežius šią maldą kalba Šv. Petro aikštėje kiekvieno sekmadienio ir šventadienio vidudienį. Pradžioje popiežius pasako trumpą kalbą, pasiremdamas tos dienos skaitiniais. Pabaigoje pasveikina maldininkus. Nuo Velykų iki Sekminių šią maldą pakeičia Velykinė „Regina Coeli“ malda, skelbianti Jėzaus Kristaus prisikėlimą. Pabaigoje tris kartus sukalbama „Garbė Dievui“. 

Paskutiniai Vidudienio maldos susitikimai

Skaityk viską >