Paieška

Popiežiaus audiencija Popiežiaus audiencija  (VATICAN MEDIA Divisione Foto)

Popiežius seminaristams ir kunigams: ryšys su Viešpačiu padės gerai tarnauti Dievo tautai

Sausio 12 dieną popiežius Pranciškus priėmė Šiaurės Amerikos kolegijos bendruomenę – Romoje studijuojančius seminaristus, kunigus ir Kolegijos administracijos narius. Audiencijoje popiežius kalbėjo apie dialogą, bendrystę ir misiją, tris kunigiškai formacijai, taip pat ir Bažnyčios sinodiniam keliui, esminius elementus.

Popiežius priminė Evangelijos pagal Joną epizodą: Andriejaus ir kito mokinio pirmąjį susitikimą su Jėzumi, tarp jų įvykusį pokalbį, kurio metu Viešpats pakvietė „ateiti ir pažiūrėti“, kur jis gyvena, dienos praleidimą kartu. Po šio susitikimo Andriejus nuskubėjo pas savo brolį Simoną Petrą, kad ir šis sutiktų Jėzų (žr. Jn 1, 35–42). 

„Per visą jūsų gyvenimą, bet ypač formacijos metu, Viešpats užmezga su jumis asmeninį dialogą, klausia – „ko ieškote“ ir kviečia „ateiti ir pažiūrėti“, pasikalbėti su juo atveriant širdį ir su pasitikėjimu, tikėjimu ir meile patikėti jam save“, – sakė popiežius Pranciškus Šiaurės Amerikos Kolegijos bendruomenei, linkėdamas kasdienės maldos, Dievo žodžio skaitymo, adoracijos tyloje. Palaikydamas tokį artimą ryšį su Viešpačiu kunigas geriau girdės jo balsą ir supras, kaip tarnauti jam ir Dievo tautai.

Evangelistas Jonas sako, kad mokiniai liko su Jėzumi visą dieną. Tai antrasis esminis elementas – bendrystė. Mokiniai iš Jėzaus mokėsi – iš jo žodžių, gestų ir net žvilgsnio to, kas yra jam svarbu, kas svarbu jį siuntusiam Tėvui. Kunigiškos formacijos metu taip pat reikia nuolatinės bendrystės su Dievu ir su kitais, sudarančiais tą patį Kristaus kūną, Bažnyčią.

„Jūsų viešnagės Romoje metais kviečiu nepamiršti Bažnyčios vienybės paslapties, pasireiškiančios teisėta įvairove, bet išgyvenamos tikėjimo vienybėje, ir pranašiško meilės liudijimo“, skirto labiausiai stokojantiems, sakė seminaristams ir kunigams amerikiečiams popiežius.

Galiausiai, misija. Po praleisto su Jėzumi laiko Andriejus susirado savo brolį Simoną, kad ir jį supažindintų su Jėzumi. Matome, pasak popiežiaus, kaip pokalbis su Jėzumi, bendrystės laikas su juo natūraliai virto Andriejaus liudijimu. O tai ne kas kita, bet misija – Jėzaus pašaukti mokiniai savo liudijimu nori patraukti link jo ir kitus. Ir Viešpats, pakvietęs vyrus ir moteris, juos visada siunčia pas kitus, ypač pažeidžiamus ir gyvenančius visuomenės paraštėse. Ne vien tam, pridūrė Pranciškus, kad jiems tarnautų, bet ir kad iš jų moktųsi. Ir šiandien žmonėms reikia tų, kurie juos išklauso, – jų abejonių, sunkumų, vilčių. Gailestingumo darbai dvasiai ir kūnui yra išeinančios Bažnyčios ženklas.

„Brangūs bičiuliai, meldžiu, kad jūsų studijų Romoje patirtis ir formacija Popiežiškojoje Šiaurės Amerikos kolegijoje padėtų jums augti ištikimoje meilėje Dievui ir nuolankioje tarnystėje savo broliams ir seserims“, – sakė audiencijos dalyviams popiežius. (RK / Vatican News)  

2023 sausio 14, 12:28