Paieška

Bendroji audiencija Bendroji audiencija 

Pranciškus: Kalėdas šiemet švęskime kukliau, o ką sutaupėme – dovanokime ukrainiečiams

Gruodžio 14 dienos bendrojoje audiencijoje popiežius sveikino piligrimų ir maldininkų grupes, tame tarpe italų savanorius, mininčius savo nacionalinę dieną, priminė Šv. Kryžiaus Jono, Bažnyčios mokytojo, iš tiesų didelio dvasinio mokytojo liturginį minėjimą. Kalbėdamas apie Kalėdas, iki kurių liko visai nedaug, Pranciškus paragino jas švęsti kukliau, o kas sutaupyta – paskirti ukrainiečių reikmėms.

„Atnaujinkime savo artumą kankinamai ukrainiečių tautai, toliau karštai ir atkakliai melskimės už šiuos taip kenčiančius mūsų brolius ir seseris. Broliai ir seserys, Ukrainoje iš tiesų labai daug kančios, labai daug! Norėčiau atkreipti jūsų dėmesį į artėjančias Kalėdas, į kitas metų pabaigos šventes. Gera švęsti Kalėdas, rengti šventinius vakarėlius. Bet sumažinkime, kaip sakoma, kalėdinių išlaidų lygį. Švęskime šiemet kuklesnes Kalėdas su kuklesnėmis dovanomis. O tai, ką sutaupysime, siųskime Ukrainos žmonėms, kuriems visko reikia, kurie taip kenčia: jie badauja, jaučia šaltį, daug jų miršta, nes negali pasiekti gydytojų ir slaugų. Nepamirškime: Kalėdos, taip, tebūnie taikoje su Viešpačiu, bet ir su ukrainiečiais mūsų širdyse. Padarykime konkrečių dalykų dėl jų“, – kalbėjo Pranciškus. Kviesdamas visus stiprinti dvasinį pasirengimą artėjančioms Kalėdoms, popiežius palaimino bendrosios audiencijos dalyvius ir pakvietė kartu sukalbėti Tėve mūsų maldą. (RK / Vatican News)

2022 gruodžio 14, 13:19