Paieška

Pranciškus susitiko su Rytų Asirų Bažnyčios patriarchu Mar Awa II Pranciškus susitiko su Rytų Asirų Bažnyčios patriarchu Mar Awa II 

Trys popiežiaus audiencijos šeštadienio rytą

Šeštadienį popiežius Pranciškus išvyko į Šiaurės Italijos Pjemonto regioną, kur po pietų jis privačiai susitinka su savo giminaičiais, o sekmadienį Asčio vyskupijos katedroje aukoja Kristaus, Visatos Valdovo, iškilmės Mišias. Prieš išvykdamas Pranciškus susitiko su Rytų Asirų Bažnyčios patriarchu Mar Awa II, su gydytojų misionierių asociacijos „Medikai su Afrika“ nariais ir su organizacijos, kovojančios su vaikų seksualiniu išnaudojimu, atstovais.

Sveikindamas patriarchą Mar Awą II popiežius atkreipė dėmesį į labai glaudžius ryšius, kurie Artimųjų Rytų šalyse sieja Rytų Asirų Bažnyčios ir Chaldėjų Katalikų Bažnyčios narius. Jie turi bendrą tikėjimo ir misijos istoriją, gerbia tuos pačius didžiuosius šventuosius, turi turtingą teologinį ir liturginį paveldą, o pastaraisiais metais – ir didžiulį bendrą kančios liudijimą. Deja, sakė popiežius, Artimieji Rytai yra sužeisti smurto, nestabilumo ir nesaugumo, todėl daug tikėjimo brolių ir seserų turėjo palikti savo šalis. Tačiau daug jų stengiasi ir pasilikti. Dviejų Bažnyčių tikintieji ir dvasininkai stengiasi sudėtingomis sąlygomis liudyti Kristaus Evangeliją ir daug kur jau gyvena beveik visiškoje bendrystėje. „Tai, – sakė Pranciškus, – yra laiko ženklas, stiprus raginimas melstis ir dirbti, kad pasitiktume ilgai lauktai dieną, kai galėsime kartu švęsti Eucharistiją.“

Audiencija gydytojų misionierių asociacijai „Medikai su Afrika“
Audiencija gydytojų misionierių asociacijai „Medikai su Afrika“

Gydytojų misionierių  asociacija „Medikai su Afrika“, kurios narius popiežius priėmė antrojoje šeštadienio ryto audiencijoje, buvo įkurta prieš 70 metų Italijos Paduvos mieste. Šiandien jos nariai tarnauja įvairiose Afrikos šalyse. Popiežius paminėjo labai svarbų ir reikalingą asociacijos gydytojų darbą Centrinės Afrikos Respublikoje, kurią Pranciškus aplankė 2015 m., ir Pietų Sudane, į kurį jis ketina nukeliauti ateinančių metų pradžioje. „Brangūs broliai ir seserys, labai dėkoju jums už šį susitikimą ir už tai, ką darote“, – sakė popiežius gydytojams misionieriams.

Dar viena audiencija buvo skirta „Global Collaborative“ – asociacijai, kuri jungia nukentėjusiųjų nuo seksualinės prievartos organizacijas, akademines ir religines institucijas bei vyriausybių tinklus, siekiančius nutraukti seksualinę prievartą prieš vaikus ir remti vaikystėje traumas patyrusiųjų gijimą. (jm / Vatican News)

2022 lapkričio 19, 12:32