Paieška

Popiežiaus audiencija seminarijų rektoriams ir ugdytojams iš Lotynų Amerikos Popiežiaus audiencija seminarijų rektoriams ir ugdytojams iš Lotynų Amerikos 

Popiežius: seminarijos tebūnie bendruomeninio gyvenimo vietos

Lapkričio 10 dieną popiežius Pranciškus audiencijoje priėmė seminarijų rektorius ir kitus už būsimų kunigų formaciją atsakingus asmenis iš kone visų Lotynų Amerikos ir Karibų regiono šalių, šiuo metu Romoje dalyvaujančius Dvasininkijos kongregacijoje surengtame darbo seminare.

Kokybiška formacija tų, kurie pagal savo pašaukimą yra pakviesti gaivinti ir vadovauti Dievo Tautos gyvenimui, būti Kristaus įrankiais ir ženklais, yra pirmaeilis klausimas ir Bažnyčia jam skiria didelį dėmesį, audiencijos dalyviams įteiktoje kalboje pažymėjo popiežius, primindamas prieš 30 metų vykusį vyskupų sinodą apie kunigų formaciją ir jį susumavusį popiežiaus šv. Jono Pauliaus II apaštalinį paraginimą Pastores dabo vobis, kurio temos toliau plėtotos 2016 metų Dvasininkijos kongregacijos dokumente apie „Kunigiško pašaukimo dovaną“.

Pažymėtina, kad kunigišką formaciją sudaro keli matmenys: žmogiškas, intelektualinis, dvasinis ir sielovadinis. Popiežius Benediktas XVI pabrėžė, kad pasirengimo kunigystei formacija natūraliai virsta nuolatine kunigų formacija. Kunigų formacija taip pat aprašoma kaip unikali, visapusiška, bendruomeniška ir misionieriška.

Būsimų kunigų ugdytojams iš Lotynų Amerikos popiežius Pranciškus pabrėžė bendruomeniškumą. Pašaukimas į kunigystę, Dievo dovana Bažnyčiai ir pasauliui, nėra individualistinis, bet bendruomeninis kelias. Vienas iš svarbiausių dabartinių uždavinių seminarijoms yra būti tikromis krikščioniškomis bendruomenėmis. Tai vienas iš motyvų, dėl kurio yra kuriamos kelioms vyskupijoms ar regionui bendra seminarija.

Seminaristai, būsimi kunigai ateina iš žmonių tarpo, dalijasi bendrais žmogiškaisiais ir dvasiniais poreikiais, kaip ir silpnybėmis, ribomis ir klaidomis. „Seminaristuose, kaip ir kiekviename iš mūsų, sąveikauja ir sugyvena du aspektai, kurie turi vienas kitą papildyti: malonės dovanos ir sužeistos prigimties bruožai“, – primena popiežius. Būsimų kunigų ugdytojų uždavinys yra sujungti šiuos abu aspektus tikėjimo ir visapusiškos brandos kelyje. Kita vertus, tai nėra viską kontroliuoti ir nuo nieko nepriklausyti pretenduojančių antžmogių ugdymas, kuris nedera su įsikūnijusio Dievo Sūnaus nuolankumu. Kunigiškos formacijos siekis yra sudaryti sąlygas Dievo malonei perkeisti ir pakylėti asmenį, atsižvelgiant į jo fizines, psichologines ir socialines savybes.

Mokėjimas perskaityti savo paties gyvenimo ir tikėjimo istoriją, pačių formuotojų gyvenimo pavyzdys, pasirengimas įveikti įprastus sunkumus ir krizes, maldos sutvirtintas klausymosi ir dialogo menas – vardijami kiti formacijai svarbūs dalykai popiežiaus pastabose.

„Brangūs kunigai, žinau, kad jūsų tarnystė Bažnyčiai nėra lengva ir neretai meta iššūkį jūsų pačių žmogiškumui, nes formuotojo širdis yra šimtu procentų žmogiška, neretai gali patirti nusivylimą, nuovargį, pyktį ir bejėgiškumą. Todėl svarbu kasdien atsigręžti į Jėzų, atsiklaupti ant kelių ir jo akivaizdoje mokytis iš jo, kuris yra klusnus ir nuolankios širdies, kad po truputį mūsų pačių širdis išmoktų plakti Mokytojo širdies ritmu“, – dalijasi Pranciškus patarimu su Lotynų Amerikos ir Karibų regiono seminarijų rektoriais ir ugdytojais. (RK / Vatican News)

2022 lapkričio 10, 14:09