Paieška

Juristų susitikimas Vatikane Juristų susitikimas Vatikane 

Popiežiui rūpi teisingumas ir demokratija

Popiežius Pranciškus video žinia pasveikino Meksikos panamerikietiškos žmogaus teisių ir šv. Pranciškaus mokymo kapitulos (COPAJU) teisėjus, šios naujos organizacijos įsteigimo proga.

Savo kalboje popiežius samprotavo apie „kasdien vis gilėjančią, žmonijai ir planetai kenkiančią pasaulinę krizę“. Anot popiežiaus, „pragmatizmo ir pelno paradigma kelia grėsmę teisingumui ir demokratijai kaip politinei sistemai“.

Popiežius reiškė viltį, kad nauja Meksikoje ir jos žmonių gerovei skirta organizacija skatins teisėjų vienybę, padės jiems gintis ir leis visiems jos nariams tapti geresniais teisėjais, gebančiais apginti teisingumą, kurio Meksikoje neabejotinai reikia, patikino Pranciškus.

Garbinga praktika daro garbingais tuos, kuriems ji skirta, ir tuos, kurie ją įgyvendina. Sprendimų gerumas laimina tuos, kurie juos priima, o teisėjų drąsa neteisingos valdžios atžvilgiu atnaujina žmonių tikėjimą ir stiprybę, pažymėjo popiežius ir padėkojo Meksikos teisėjams už visa, ką jie daro. (SAK / Vatican News)

2022 lapkričio 21, 10:39