Paieška

world-food-forum-fao-messaggio-papa-2.jpg

Popiežius: kad gerbtume duoną, turime gerbti žmogų

„Maistas yra esminis žmogaus gyvenimo elementas, jis užtikrina jo sakralumą ir negali būti traktuojamas kaip bet kuri kita prekė. Tai, ką valgome, yra konkretūs Kūrėjo gerumo ženklai ir žemės vaisiai. Prisimenu senelius ir jų pagarbą duonai: jie pabučiuodavo ją nešdami ant stalo ir nė trupinėliui neleisdavo nueiti perniek. Pats Kristus Eucharistijoje tapo duona, gyvąja duona pasaulio gyvybei (žr. Jn 6, 51)“,– sakė popiežius.

Jis vaizdo žinioje kreipėsi į Pasaulinio maisto forumo dalyvius, kurie visą šią savaitę vieši Romoje. Forumą ir kelias kitas šią savaitę lygiagrečiai vykstančias iniciatyvas, skirtas maisto ir mokslo, maisto ir investicijų, maisto ir jaunimo problematikoms surengė Jungtinių Tautų Maisto ir žemės ūkio organizacija (FAO). Renginiai prasidėjo spalio 16-ąją minima Pasauline maisto diena.

Ta proga FAO taip pat kviečia susipažinti su kartu su Pasauline sveikatos organizacija ir kitomis tarptautinėmis agentūromis parengta naujausia ataskaita apie maisto ir mitybos būklę pasaulyje. Pasak jos, per 970 milijonų asmenų pasaulyje gresia maisto stygius, ypač bloga situacija Afganistane, Etiopijoje, Somalyje, Pietų Sudane, Jemene, ją dar labiau blogina karas Ukrainoje, svarbioje grūdų eksporto šalyje. Trys milijardai žmonių nesimaitina visavertiškai. Tai lemia įvairias sveikatos problemas, įskaitant pasekmes vaikų raidai. Sveika dieta, pilnavertė mityba yra šių metų pagrindinė tema.

FAO taip pat paskelbė virš 20 Maisto herojų, kurie savo darbu vienaip ar kitaip pabrėžia maisto ir tvarios mitybos vertę: nuo premijuoto restorano Ispanijoje iki daržoves Dakos, milijoninės Bangladešo sostinės, namo kieme auginančios moters, nuo čiabuvių žemdirbių šeimos Amazonijoje, kuri stengiasi grąžinti ir puoselėti bioįvairovę gamtai nepagarbios industrinės veiklos nualintose savo protėvių žemėse, iki bičių vaidmenį ekosistemose tiriančios mokslininkės, kurios tyrimai padėjo atgaivinti didelius žemės plotus Čilėje ir Peru.  

„Jausti pagarbą maistui ir pripažinti jo išskirtinį vaidmenį žmogaus gyvenime bus įmanoma tik tada, jei ne tik domėsimės jo gamyba, kaupimu ir pasiekiamumu, prekyba žemės ūkio produktais, bet taip pat suvoksime, kad maistas yra Dievo dovana, o mes – tik šios dovanos administratoriai. Kaip jau sakiau kitose nesenose jūsų organizacijai skirtose žiniose, pirmiausia turime rūpintis pačiu žmogumi kaip visuma, atsižvelgti į jo tikruosius poreikius, ypač tų žmonių, kuriems trūksta pagrindinių pragyvenimo šaltinių“, – savo žinioje spalio 17–21 dienomis Romoje vykstančio Pasaulinio maisto forumo dalyviams sakė Pranciškus.

„Brangūs broliai ir seserys, šiuo tarpusavyje susijusių krizių laikotarpiu Kristaus žinia, taip pat ir netikintiesiems, ragina mus ne vien duoti maisto jo neturintiems, bet ir pačius save atiduoti per tarnystę kitiems, pripažįstant ir užtikrinant žmogaus asmens svarbą. Šis prioritetas gali būti išsaugotas tik tada, jei patikėsime, jog žmonių ir tautų santykius turi įkvėpti brolybė ir solidarumas“, – pabrėžė popiežius, linkėdamas, kad iniciatyvų dėl žmonijos ateities ir gerovės būtų vis daugiau.

Galutinis žemės ūkio veiklos, maisto politikos, maisto gamybos ir prekybos sistemų siekis, primena JT Maisto ir Žemės ūkio organizacija, yra badmiriavimo išrovimas ir prastos mitybos įveikimas tokiais būdais, kurie derėtų su aplinka, neišnaudotų darbininkų, moterų ir nepilnamečių, būtų prieinami mažai galimybių turintiems kraštams, pagarbūs čiabuviams ir kaimiškų vietovių gyventojams, saugantiems didelę dalį planetos bioįvairovės. FAO pabrėžė ir mažų žemės ūkių, kuriuose dirba 80 procentų visų žemdirbių ir kuriuose pagaminama trečdalis pasaulio maisto, svarbą. Nors jie yra pasaulinės mitybos modelio kolona, dažnai negali išsivaduoti iš skurdo spąstų ir naudotis maisto grandinių sistemomis, kuriose vyrauja dideli gamintojai ir perpardavinėtojai. (RK / Vatican News)

2022 spalio 18, 10:14