Paieška

Popiežiaus ir „Comunione e Liberazione“ susitikimas

Spalio 15 d. popiežiaus audiencija buvo išskirtinė: joje dalyvavo ne dešimtys ir ne šimtai asmenų, o kelios dešimtys tūkstančių judėjimo „Comunione e Liberazione“ narių, tarp kurių – daug delegacijų iš įvairių pasaulio kraštų, mininčių jo steigėjo kun. Luigi Giussani (1922–2005) gimimo šimtmetį. Judėjimo nariai nuo pat ryto buvo pripildę Šv. Petro aikštę ir jos prieigas, šventiškai šurmuliavo, klausėsi dviejų šimtų choristų giesmių. Prieš vidudienį prie švenčiančiųjų prisijungė ir Pranciškus.

„Susirinkome paminėti mons. L. Giussani gimimo šimtmečio. Tai darome su dėkingumu širdyje. Dėkoju ir asmeniškai už gėrį, kurį man, kaip kunigui, davė kelių kun. L. Giussani knygų apmąstymas. Taip pat dėkoju kaip visuotinis ganytojas už tai, kad jis mokėjo visur sėti sėklas ir jas laistyti Bažnyčios labui“, – sakė popiežius Pranciškus. Ir kaip nedėkoti už visus kun. L. Giussani mokinius, kurie užaugo ir subrendo šio tėviško mokytojo padedami, perėmė jo ugnelę? Bažnyčia pripažįsta jo pedagoginį ir teologinį genialumą“, – pridūrė Pranciškus.

„Norėčiau priminti kai kuriuos turtingos kun. L. Giussani asmenybės aspektus: jo charizmą, švietėjo pašaukimą, meilę Bažnyčiai“, – sakė popiežius.

„Charizmatiškas žmogus. Kun. L. Giussani turėjo didžiulę asmeninę charizmą, patraukė tūkstančius jaunų žmonių ir palietė jų širdis. Galime paklausti: iš kur atsirado jo charizma? Ji susijusi su patirtimi, kurią jis patyrė būdamas vos penkiolikos metų, kai buvo sukrėstas Kristaus slėpinio. Jis ne tik protu, bet ir širdimi pajuto, kad Kristus yra visą tikrovę vienijantis centras, kad jis yra atsakymas į visus žmogiškuosius klausimus, kad jis išpildo visus žmogaus širdyje glūdinčius laimės, gėrio, meilės ir amžinybės troškimus“, – sakė Pranciškus. Krikščionybė jam nebuvo intelektualinė sistema, dogmų paketas, moralizmas, bet susitikimas, meilės istorija ir įvykis. „Todėl kun. L. Giussani traukė, įtikino ir atvertė širdis, nes perteikė kitiems tai, ką pats po tos lemiamos patirties nešiojosi savyje: aistrą žmogui ir aistrą Kristui, kaip žmogaus išsipildymui.“ Pasak popiežiaus, kun. L. Giussani charizma turi būti išsaugota. Svarbu nepainioti charizmos ir būdų ją įgyvendinti, kuriuos su nuolankia širdimi gali prireikti koreguoti ar visai pakeisti.

„Kunigas L. Giussani ugdytojas. [...] Kunigas Luigi turėjo unikalų sugebėjimą sužadinti nuoširdžias gyvenimo prasmės paieškas jaunų žmonių širdyse, pažadinti jų tiesos troškimą“, – sakė popiežius. Ieškantiems žmonėms šis apaštalas nebijojo pristatyti Kristaus, tačiau be jokio primetimo. Todėl jis išugdė daug laisvų asmenybių, kurios krikščionybę išpažįsta ne dėl įpročio ar patogumo, bet asmeniškai, kūrybiškai, iš įsitikinimo ir su aistra. Jis gerbė kiekvieno žmogaus savitumą – temperamentą, dovanas, istoriją, nesiekė žmonių vienodumo ar kad jie mėgdžiotų jį patį. Todėl jo mokiniai galėjo subrandinti vaisių labai skirtingose srityse ir aplinkose. 

„Bažnyčios sūnus. L. Giussani buvo kunigas, kuris labai mylėjo Bažnyčią. Net ir sumaišties bei stiprios institucijų kritikos metu jis buvo labai ištikimas Bažnyčiai, kuriai puoselėjo didelį prieraišumą, kone švelnumą, bei  didelę pagarbą, nes tikėjo, kad ji yra Kristaus tęsėja istorijoje“, – pažymėjo popiežius, primindamas, jog Don Giussani nepriešino charizmos ir autoriteto, charizmos ir institucijos, ir buvo įsitikinęs, jog tai būtinos vienos tikrovės dalys, tarsi gyvas, kvėpuojantis kūnas ir jį išlaikanti skeleto struktūra. 

„Brangieji, visada mylėkite Bažnyčią. Mylėkite ir saugokite savo draugijos vienybę. Neleiskite, kad ją sužeistų susiskaldymas ir susipriešinimas, kaip patiktų piktajam. Ir sunkios akimirkos gali būti malonės ir atgimimo metas. „Comunione e Liberazione" gimė būtent 1968-ųjų krizės metu. O ir vėliau kun. L. Giussani neišsigando judėjimo augimo ir keitimosi momentų, bet žvelgė į juos su evangeline drąsa, pasitikėjimu Kristumi ir bendrystėje su Motina Bažnyčia“, – sakė popiežius. (RK / Vatican News)

 

2022 spalio 15, 14:46