Paieška

Popiežius Pranciškus su naujais vyskupais Popiežius Pranciškus su naujais vyskupais 

Vyskupų pašaukimas – būti žmonių ganytojais

Romoje pastarosiomis savaitėmis lankėsi apie trys šimtai naujų Katalikų Bažnyčios vyskupų iš viso pasaulio. Ganytojai dalyvavo jiems skirtuose kursuose apie vyskupų pašaukimą ir pareigas.

Visi kursų dalyviai buvo paskirti vyskupais per pastaruosius dvylika mėnesių. Dauguma jų vyskupai augziliarai – savo vyskupijų vyskupo ar arkivyskupo padėjėjai, kai kurie tarnauja misijų kraštų misijose ar prefektūrose, kiti – arkivyskupai ar rytų apeigų katalikų dvasininkai. Būtent pastarųjų atstovai pirmadienį, rugsėjo 19 d., susitiko su popiežiumi. Jiems skirta Romos vyskupo audiencija buvo privataus pobūdžio ir vyko už uždarų durų. Popiežius neskaitė vyskupams kalbos, o su jais kalbėjosi, diskutavo. Pastarosiomis dienomis Pranciškus atskirose audiencijose priėmė kitų dviejų vyskupų kategorijų atstovus: lotynų apeigų katalikų ganytojus ir vyskupus iš misijų kraštų.

„Kursų formatas yra sinodinis: išklausoma, iškeliamos problemos ir ieškoma atsakymų į konkrečias situacijas, su kuriomis vyskupai ir Bažnyčia susiduria pasaulyje“, – pasakė Vatikano radijui vyskupas iš Brazilijos Mauricio da Silva Jardimas. Jis kalbėjo konkrečiai apie situaciją Amazonijos regione, kuri apima didelę Brazilijos teritorijos dalį, – apie neteisėtą miškų kritimą, išnaudojamus plotus, kasybą. Naujasis Rondonopolio ir Guiratingos vyskupas pradės eiti pareigas Pasaulinę misijų dieną – spalio 23-ąją.

Brazilų vyskupai dalyvavo dviejuose vyskupų kursų etapuose: rugsėjo 1–8 dienomis dalyvavo 19 vyskupų iš Brazilijos – jis buvo skirtas lotynų apeigų katalikų vyskupams. Antrajame etape, skirtame vyskupams misijų vyskupijose, dalyvavo 11 naujų ganytojų iš Brazilijos. Vyskupų kursai, kuriuos rengia Šventojo Sosto vyskupų dikasterija, vyko popiežiškajame Marijos, Apaštalų Karalienės, universitete. Juose dalyvavo iš viso 300 neseniai paskirtų vyskupų.

„Pagrindinis kursų akcentas yra Evangelijos skelbimas permainų ir popandeminiu laikotarpiu. Svarstomos konkrečios tikrovės problemos: badas, smurtas, socialinė nelygybė, migracija, politinės ir sveikatos krizės, etinės ir socialinės problemos visame pasaulyje. Taip pat gilinamasi į popiežiaus mokymo tekstus: Amoris laetitia, Fratelli tutti. Popiežius mokymas padeda giliau suvokti grožį tarnauti, puoselėti misionierišką Bažnyčią, būti žmonių ganytojais – būti Bažnyčia samariete, išeinančia į susitikimą; Bažnyčia mokine, įsiklausančią į vargšų ir žemės šauksmą; Bažnyčia, kuriančia susitikimo kultūrą, esančia arti žmonių, gebančia juos išklausyti“, – sakė Rondonopolio ir Guiratingos vyskupas. (SAK / Vatican News)

2022 rugsėjo 19, 13:16