Paieška

Popiežius Pranciškus per bendrąją audienciją Popiežius Pranciškus per bendrąją audienciją 

Popiežius: lytiniu išnaudojimu nusikaltęs kunigas negali toliau kunigauti

Pirmadienio vakarą Portugalijos CNN televizijos kanalas perdavė rugpjūčio viduryje Vatikane įrašytą interviu su popiežiumi Pranciškumi. Gana ilgo pokalbio temos – Portugalijoje ateinančiais metais vyksiančios Pasaulio jaunimo dienos, Sinodo kelias, dialogo pasaulyje svarba, seksualinio išnaudojimo padaryta žala.

„Noriu labai aiškiai pasakyti, kad išnaudojimo nusikaltimai, kuriais nusikalsta Bažnyčios žmonės – piktnaudžiavimas galia, piktnaudžiavimas autoritetu ar seksualinis išnaudojimas – yra baisūs nusikaltimai, nes Bažnyčios žmonės, vyrai ar moterys, kunigai, vienuoliai ar vienuolės, pasauliečiai ar pasaulietės,  yra pašaukti tarnauti ir kurti vienybę, ugdyti, o šie nusikaltimai viską griauna, – sakė popiežius. – Seksualinis išnaudojimas yra tragiška visų laikų, taip pat ir mūsų laikų, tikrovė“, – tęsė popiežius Pranciškus, pažymėdamas, kad daugiausia tokių atvejų pasitaiko šeimoje arba kaimynystėje, taip pat sporte, klubuose ir mokyklose. Nors Bažnyčioje pasitaiko tik nedidelis procentas tokių atvejų, tačiau kiekvienas atvejis Bažnyčioje yra neapsakoma baisybė. Popiežius šia proga pakartojo, kad Bažnyčia yra pasiryžusi savo gretose netoleruoti nė vieno tokio atvejo. „Jei kunigas nusikalsta seksualiniu išnaudojimu, jis negali toliau būti kunigu“, – sakė Pranciškus.

Artėja Lisabonoje 2023 m. vasarą vyksiančios Pasaulio jaunimo dienos. Ar popiežius šia proga atvyks į Portugaliją? „Popiežius tikrai atvyks. Pranciškus arba Jonas XXIV, bet tikrai atvyks.“ Šia proga popiežius prisipažino, kad jo amžiaus žmogui kartais sunku kalbėtis su jaunimu, perprasti jaunimo komunikavimo būdą. Norėdami, kad jauni žmonės mus suprastų, turime stengtis prabilti ta kalba, kuria kalba jaunimas, ta kalba, kuri kyla iš jaunimo kultūros ir patirties. Reikia labai dėmesingai klausytis, kaip jaunuoliai suvokia pasaulio reiškinius, ir stengtis prabilti ta pačia kalba.

Paklaustas, kaip popiežius meldžiasi, Pranciškus atsakė, kad jo malda – tai Valandų liturgija, Rožinis, Šventais Raštas. Negali būti kokio nors vieno maldos būdo. Kiekvienas turi melstis taip, kaip jį įkvepia Šventojo Dvasia. „Atsistoju Dievo akivaizdon ir su juo kalbuosi. Kartais būnu išsiblaškęs, bet jis niekada nebūna išsiblaškęs, ir tai mane guodžia.“ O kaip sužinoti, kad mus įkvepia Šventoji Dvasia? „Šventoji Dvasia kalba visomis kalbomis, tačiau ji moka iš skirtumų išgauti harmoniją“. Jei stinga tokios harmonijos, vadinasi, mūsų pamaldumas netikras, jam trūksta svarbiausio dalyko – Šventosios Dvasios. Pasak Pranciškaus, tą patį galima pasakyti ir apie visą Bažnyčios bendruomenę. Šiandien Bažnyčios gyvenime iškeliamas sinodalumas kaip tik reiškia siekimą tos darnos, kurios šaltinis yra Šventoji Dvasia. Sinodas – tai balsų įvairovė, iš kurios Šventoji Dvasia sukuria harmoniją.

Popiežiaus interviu Portugalijos televizijos kanalui buvo kalbama ir apie darnos paieškas pasaulio tautų bendruomenės gyvenime. Kalbant apie Ukrainoje vykstantį karą popiežius sakė, kad jis tiki dialogu. „Tikiu, kad dialogas visada veda į pažangą“, – sakė popiežius, tačiau sutiko, kad dialogas labai dažnai būna sunkus. Rugpjūčio mėnesį įrašomo interviu metu popiežiaus buvo klausiama ir apie galimą jo kelionę į Kyjivą ir Maskvą. Popiežius patvirtino, kad apie tokią kelionę galvoja, tačiau supranta ir kliūtis, dėl kurių sunku ją surengti. Viena kliūčių – ir sveikatos problemos. Ksip ten bebūtų, popiežius patikino, kad jis labai dėmesingai seka įvykius, palydi juos su skausmu ir malda. (jm / Vatican News)

2022 rugsėjo 06, 12:19