Paieška

Popiežiaus audiencija katalikų draugijai iš Argentinos Popiežiaus audiencija katalikų draugijai iš Argentinos 

Popiežiaus audiencija katalikų draugijai iš Argentinos

Penktadienio, rugsėjo 30 d., rytą popiežius Pranciškus susitiko su Argentinoje prieš 60 metų įkurtos Šv. Tomo Akviniečio draugijos nariais. Popiežius valandėlę laisvai pasikalbėjo su savo tautiečiais, o šiam susitikimui parengtos kalbos tekstas buvo jiems įteiktas atspausdintas.

Popiežiaus kalboje visų pirma atkreiptas dėmesys į tai, kad draugija buvo įkurta 1962 m. – tais pačiais metai, kuriais prasidėjo Vatikano II Susirinkimas. Viena iš Susirinkimo naujovių buvo naujai suvokiamos katalikų pasauliečių teisės ir pareigos Bažnyčioje, iš Krikšto sakramento išplaukiantis pašaukimas dalyvauti Evangelijos skelbimo misijoje. Popiežius dėkoja Argentinoje prie šešis dešimtmečius įkurtai draugija, kad ji tuoj pat priėmė Susirinkimo žinią ir pagal ją pradėjo įvairius kultūros, jaunimo ir šeimos evangelizavimo projektus.

Popiežiaus kalboje paminėtas ir istorinis kontekstas, kuriame gyveno draugijai vardą davęs jos dangiškasis globėjas šv. Tomas Akvinietis. Jo laikmetis – tryliktasis amžius – buvo ne mažiau sudėtingas, negu mūsų laikai. Vakaruose tuo metu buvo iš naujo atrandami graikų filosofo Aristotelio raštai. Kai kurie nenorėjo studijuoti jo darbų, nes baiminosi, kad pagoniška graikų klasiko pasaulėžiūra prieštarauja krikščionių tikėjimui. Tačiau šv. Tomas nustatė, kad dauguma Aristotelio darbų atitinka krikščioniškąjį Apreiškimą. Tomas Akvinietis sugebėjo parodyti, kad tarp tikėjimo ir proto yra natūrali darna. Pasak Pranciškaus, turtingas Tomo Akviniečio palikimas mums padeda įveikti fundamentalizmą, fanatizmą ir šališkas ideologijas, padeda matyti, kokiu plačiu keliu Geroji Naujiena gali pasiekti įvairias kultūras, kad visi jos pasiūlymai atitinka žmogaus protą ir gerbia kiekvienos tautos tapatybę.

Kitas popiežiaus kalboje paminėtas šv. Tomo liudijimas yra jo gilus ryšys su Dievu, kurio pagrindinė išraiška yra jo buvimo Eucharistijoje adoravimas. Pranciškus taip pat priminė, kad Tomas Akvinietis yra labai gražių eucharistinių giesmių, iki šiol naudojamų Bažnyčios liturgijoje, autorius. Tomo pavyzdys mums liudija apie labai svarbų dalyką: kas nori jausti Viešpaties buvimą pasaulyje ir jo įvykiuose, tas privalo melstis, vienytis su Jėzaus širdimi.

Argentiniečiams įteiktas popiežiaus kalbos tekstas baigiamas malda, kad Švč. M. Mergelės Marijos užtarimas lydėtų visus Tomo Akviniečio draugijos darbus. Reikia visada atsiminti, kad jos apaštališkieji darbai turi ir motiniškąjį matmenį. Marija moko mus būti kultūros, jaunimo ir šeimų evangelizuotojais, liudijančiais dieviškąjį švelnumą, rašo popiežius. (jm / Vatican News)

2022 rugsėjo 30, 14:18