Paieška

Akvilos bazilika Akvilos bazilika 

Italijos Akvilos vyskupija rengiasi Pranciškaus vizitui ir Celestino atlaidams

Akvilos vyskupija centrinėje Italijoje pradėjo rengtis rugpjūčio 28 d. planuojamam popiežiaus Pranciškaus vizitui. Likus savaitei iki popiežiaus apsilankymo, šeštadienį, rugpjūčio 20 d., Akviloje rengiamas suvažiavimas tema: „Nuo Celestino iki Pranciškaus: gailestingumo ir vilties Bažnyčia“.

Suvažiavimo tikslas – iš istorinės ir pastoracinės perspektyvos pasigilinti į popiežiaus šv. Celestino V mokymą apie atlaidus ir popiežiaus Pranciškaus žinią apie Dievo gailestingumą.

Popiežius Pranciškus Akviloje vadovaus Celestino V atlaidų atidarymui. Tai bus istorinis įvykis: Pranciškus bus pirmas popiežius, po Celestino V, atidaręs Akvilos Collemaggio bazilikos šventąsias duris. Atlaidus popiežius Celestinas V – Petras iš Moronės – paskelbė 1294 m., savo karūnavimo popiežiumi Collemaggio bazilikoje proga. Karūnavimo iškilmės surengtos per šv. Jono Krikštytojo kankinystės liturginę šventę, todėl ir atlaidus pelnyti galima tik per šios šventės dieną – nuo  pirmųjų iki antrųjų mišparų. Šv. Celestino V atlaidai Collemaggio bazilikoje Abrucuose primena šv. Pranciškaus kelis dešimtmečius anksčiau Porciunkulės bažnyčioje Umbrijoje pradėtus atlaidus.

Kardinolas G. Petrocchi, Akvilos arkivyskupas, pristatydamas suvažiavimą prašė nesuplakti į viena miesto šventės ir turtingos kultūrinės programos, rengiamos atlaidų proga, su visuotinių atlaidų įvykio ir popiežiaus šv. Celestino paskelbtu kvietimu susitaikyti, atsiversti ir pelnyti Dievo atleidimą – žinia, kurią popiežius Pranciškus atnaujino visuotiniu lygmeniu ir ją praturtino savo mokymu gailestingumo ir atleidimo tema. Anot kardinolo, Akvilos miestas turi vykdyti jai pavestą misiją gyventi pagal atleidimo vertybes, jas saugoti, skelbti ir skleisti.

Be teologinės akademinės suvažiavimo programos, Akvilos arkivyskupas paskelbė pasirengimo Celestino V atlaidams pastoracinę programą ir pakvietė kasdien kalbėti maldą, skirtą būsimam popiežiaus Pranciškaus vizitui. (SAK / Vatican News)

2022 rugpjūčio 12, 12:39