Paieška

Popiežius Pranciškus Popiežius Pranciškus  (Vatican Media)

Popiežius: šv. Paulius – bendradarbiavimo pavyzdys

Popiežius Pranciškus šeštadienį, birželio 18 d., priėmė pauliečių draugijos kapitulos narius.

Šv. Pauliaus draugijos kapitulos dalyvius popiežiui pristatė t. Domenico Solimanas, trečiadienį išrinktas naujuoju draugijos vyresniuoju ir aštuntuoju steigėjo kunigo pal. Giacomo Alberione įpėdiniu.

Pauliečių draugija darbuojasi leidybos sferoje, per moderniąsias komunikacijų priemones skelbia Dievo žodį ir  kviečia sekti mokytoją Jėzų, kuris yra Kelias, Tiesa ir Gyvenimas.

Popiežius pasveikino kapitulos narius, į juos kreipėsi tiek žodžiu, tiek raštu. Jiems įteiktoje parengtoje, tačiau nepasakytoje kalboje Pranciškus prisiminė kapitulos temą „pasikeiskite atsinaujindami dvasia“. Pasak popiežiaus, šv. Paulius sako ne „pakeiskite pasaulį“, o „pasikeiskite“, dar daugiau – „leiskitės būti pakeičiami“, t. y. užleiskite vietą vieninteliam jus perkeisti galinčiam subjektui: Šventajai Dvasiai, Dievo malonei. „Pirmiausiai perkeiskime save, tada pakeiskime mus supantį pasaulį“.

Popiežius ragino pauliečius sekti apaštalo šv. Pauliaus pavyzdžiu, mokytis jo užsidegimo Evangelija ir misionieriškos dvasios.

Pasak Pranciškaus, reikia nepražiūrėti vieno svarbaus aspekto: apaštalas Paulius veikė ne vienas, o bendradarbiavo su kitais misionieriais. Popiežius ragino: „mokykitės iš jo kaip dirbti komandoje su kitais, dirbti tinkle, būti bendrystės amatininkais, naudotis veiksmingiausiomis komunikacijos priemonėmis, kad Geroji naujiena pasiektų žmones, kad ir kur ir kaip jie gyventų“. (SAK /Vatican News)

2022 birželio 18, 12:29