Paieška

Popiežius Pranciškus Popiežius Pranciškus 

Popiežius: Jėzaus sprendimą pasilikti meilėje paverskime savu

Sekmadienį, birželio 26 d., popiežius Pranciškus vadovavo vidudienio maldai, kreipdamasis į maldininkus popiežius apmąstė lūžio momentą, apie kurį kalbama sekmadienio Mišių Evangelijos skaitinyje: „Atėjus metui, kai turėjo būti atimtas iš pasaulio, Jėzus ryžtingai nukreipė savo žingsnius į Jeruzalę.” (Lk 9, 51).

Jėzaus mokiniai svajoja, kad Mokytojas yra pakeliui į pergalę, tačiau Jėzus žino, kad Jeruzalėje jo laukia atmetimas ir mirtis, kad turės daug kentėti ir kad tai reikalauja tvirto apsisprendimo.

Anot Pranciškaus, tokį pat sprendimą turime priimti ir mes, jei norime būti Jėzaus mokiniai. Turime būti rimti Jėzaus mokiniai, tikrai pasiryžę, o ne, kaip sakydavo viena senutė, „rožių vandens krikščionys“. Ne, ne, ne! Būkime ryžtingi krikščionys. Kaip Jėzus, kuris ėjo tvirto apsisprendimo keliu, liudijo didelę vidinę jėgą.

Kartais manome, kad mūsų užsispyrimą lemia teisumo pojūtis dėl gero tikslo, bet iš tikrųjų dažniausiai tai būna tik puikybė, kartu su silpnumu, per dideliu jautrumu ir nekantrumu. Prašykime Jėzaus stiprybės būti panašiems į jį ir kad tvirtai juo sektume tarnystės keliu. Nebūkime kerštingi ar netolerantiški iškilus sunkumams.

Prašykime Mergelės Marijos, kad mums padėtų paversti savu tvirtą Jėzaus apsisprendimą pasilikti meilėje iki galo. (SAK / Vatican News)

2022 birželio 26, 13:04

Tris kartus per dieną kalbėdami „Viešpaties Angelo“ maldą, minime Įsikūnijimo slėpinį. Kalbėti šią maldą pakviečia 6 val. ryto, vidudienį ir vakarop, apie 18 val. suskambantis varpas. Ši malda pavadinta pirmaisiais jos žodžiais „Viešpaties Angelas apreiškė Marijai“ („Angelus Domini nuntiavit Mariae“). Ją sudaro trys trumpi sakiniai apie Jėzaus Kristaus Įsikūnijimą ir trys „Sveika, Marija“. Popiežius šią maldą kalba Šv. Petro aikštėje kiekvieno sekmadienio ir šventadienio vidudienį. Pradžioje popiežius pasako trumpą kalbą, pasiremdamas tos dienos skaitiniais. Pabaigoje pasveikina maldininkus. Nuo Velykų iki Sekminių šią maldą pakeičia Velykinė „Regina Coeli“ malda, skelbianti Jėzaus Kristaus prisikėlimą. Pabaigoje tris kartus sukalbama „Garbė Dievui“. 

Paskutiniai Vidudienio maldos susitikimai

Skaityk viską >