Paieška

Sekmadienio vidudienis Sekmadienio vidudienis  (Vatican Media)

„Neužmirškime kenčiančių Ukrainos gyventojų. Melskimės už taiką.“

Sekmadienio vidudienį popiežius dar kartą viso pasaulio tikinčiųjų paprašė melstis už Ukrainą, už karą kenčiančius žmones.

„Savo širdyje visada atsimenu karo prislėgtus Ukrainos gyventojus. Bėgantis laikas teneatvėsina mūsų sielvarto ir rūpinimosi kenčiančių žmonių likimu. Nesusitaikykime su šia tragiška tikrove! Visada turėkime ją savo širdyse. Melskimės ir kovokime už taiką.“

2022 birželio 12, 12:59