Paieška

Slovakijos Bažnyčios piligrimystė į Romą. Susitikimas su popiežiumi

Šeštadienį popiežius Pranciškus susitiko su keturiais tūkstančiais piligrimų iš Slovakijos. Tai slovakų katalikų atsakomasis vizitas ir padėka popiežiui už jo apsilankymą Slovakijoje pernai rugsėjo 12–15 dienomis.

Kartu su piligrimais iš Slovakijos audiencijoje dalyvavo ir Romoje gyvenantis 98 metų amžiaus slovakas kardinolas Jozefas Tomko, ilgai vadovavęs už Bažnyčios misijas atsakingai Šventojo Sosto institucijai – Tautų evangelizavimo kongregacijai.

„Saugau širdyje mūsų susitikimus pernai rugsėjį Bratislavoje, Prešove, Košicėje ir Šaštino Marijos šventovėje. Esu dėkingas Viešpačiui, kad, nepaisant pandemijos, galėjau aplankyti jūsų šalį“, – sakė popiežius.

„Keliavau pas jus norėdamas padrąsinti jūsų bendruomenes gyventi susitikimo stiliumi, paskatinti visus keliauti kartu – jaunimą, šeimas, pagyvenusius žmones, įvairiais bendruomenes, kurios nuo seno sudaro jūsų šalies visuomenę. Susitikimo kultūra kuriama siekiant harmonijos įvairovėje, harmonijos, kuri reikalauja atvirumo, pasirengimo priimti kitą ir kūrybiškumo. Tokio gyvenimo būdo pagrindas yra Evangelija, Šventoji Dvasia. Tačiau žinome, kad istorijoje ir konkrečiame gyvenime šią harmoniją kartais sužeidžia mūsų nuodėmės ir ribotumas. Todėl mano vizito metu taip pat meldėmės už žaizdų išgydymą“, – sakė popiežius ir prašė niekada nepavargti šauktis Šventosios Dvasios, kuri yra harmonijos kūrėja ir visas žaizdas gydantis balzamas.

Popiežius paminėjo ir Slovakijos kaimynystėje vykstantį karą. „Šiais mėnesiais daug jūsų šeimų, parapijų ir institucijų po savo stogu priėmė ukrainiečių šeimas, motinas ir vaikus. Žvelgdami jiems į akis, matote, kad karas – tai smurtas prieš šeimos ryšius. Jis atima iš vaikų tėvus ir mokyklą, palieka senelius likimo valiai. Raginu jus ir toliau melstis ir darbuotis dėl taikos, kuri kuriama mūsų kasdieniame gyvenime, taip pat ir svetingos artimo meilės darbais.“

Baigdamas kalbą slovakams piligrimams popiežius dar kartą jiems padėkojo už  apsilankymą, kuris, ypač dabartiniu Velykų laikotarpiu, liudija apie meilę Petro įpėdiniui, prašė melstis už jo tarnystę ir piligrimams bei visiems Slovakijos katalikams suteikė apaštališkąjį palaiminimą. (jm / Vatican News)

2022 balandžio 30, 12:42