Paieška

Popiežiaus audiencija trinitoriams Popiežiaus audiencija trinitoriams 

Popiežius trinitoriams: neatskieskite akivaizdaus aktualumo charizmos

Popiežius Pranciškus pirmadienį, balandžio 25 d., audiencijoje priėmė Švč. Trejybės ordino dvasinės šeimos atstovus, dalyvaujančius trinitorių solidarumo tarptautiniame suvažiavime, jiems dėkojo už pastangas ginti religijos laisvę ne teoriškai, o rūpinantis dėl tikėjimo persekiojamų ir kalinamų žmonių likimais.

Trinitorių ordino charizmos pamatinė savybė – aukojimasis dėl vergų išlaisvinimo – yra akivaizdaus aktualumo charizma, sakė popiežius paminėdamas Trinitorių steigėją šv. Joną iš Mathos, kuris XII amž. Ordiną įsteigė, kad trinitorių vienuoliai darbuotųsi dėl belaisvių vergų išlaisvinimo.

„Per daug moterų ir vyrų, net vaikų, taip pat šiais laikais verčiami gyventi nežmoniškomis vergovės sąlygomis, be to, religijos laisvė pažeidžiama, kartais sutrypiama daugelyje vietų ir įvairiais būdais – vienur šiurkščiai ir atvirai, kitur subtiliai ir paslėptai“, – pasakė popiežius, išryškindamas Trinitorių ordino charizmos aktualumą.

Pranciškus padėkojo Trinitorių dvasinei šeimai už jos darbus, ragino tęsti šiuos kilnius tikslus bendradarbiaujant tiek su bažnytinėmis, tiek su nebažnytinėmis institucijoms, prašė daryti viską, kad ordino charizma nebūtų atskiedžiama, pavedė audiencijos dalyvius Dievo Motinos ir šv. Jono iš Marthos globai. (SAK / Vatican News)

2022 balandžio 25, 13:58