Paieška

Popiežiaus audiencija Augustinų rekolektų ordino generalinės kapitulos nariams Popiežiaus audiencija Augustinų rekolektų ordino generalinės kapitulos nariams 

Popiežius augustinams: renkitės savo charizmą perduoti pasauliečiams

Popiežius Augustinų rekolektų ordino narių dėmesį atkreipė į mažėjančio pašaukimų skaičiaus užduodamą pamatinį klausimą: ar esame pasirengę perduoti savo dovaną pasauliečiams, kad jie tęstų Bažnyčios pastoraciją? Pranciškus kartu paragino augustinus vienuolius apmąstyti šventojo Juozapo, savo ordino globėjo, pašaukimą. Šeštadienį, kovo 19 d., minima Mergelės Marijos sužadėtinio šv. Juozapo liturginė iškilmė.

„Nepamirškite, jog esate pašaukti, kaip Juozapas, turėti tėvišką širdį!“, – ketvirtadienį, kovo 17 d., audiencijoje augustinų rekolektų delegacijai sakė Pranciškus. Jis patikino, kad turėti tėvišką širdį reiškia turėti neramią širdį, mylinčią ir besirūpinančią visais jiems patikėtais žmonėmis, ypač pažeidžiamiausiais, kenčiančiais, neturinčiais tėviškos meilės patirties.

„Negalime būti tikri tėvai, jei nesijaučiame esą dangiškojo Tėvo, kuris mus myli ir žino, ko mums reikia, vaikai. Kasdien kupini pasitikėjimo kreipkimės į jį. Jis klausosi mūsų, įsiklauso į mūsų širdies troškimus ir poreikius, rodo mums kelią į priekį“, – sakė popiežius.

Popiežius ragino augustinus į misiją leistis su pasitikėjimu, drąsa ir kūrybingumu. Pasak jo, kūrybinė drąsa yra dar viena įsimintina šventojo Juozapo savybė.

„Žinome, kad dabar nėra lengvi laikai. Juozapui taip pat nebuvo lengva. Tačiau jis pasitikėjo Dievu, visiškai juo pasitikėjo ir pasiaukojo jam, tarnavo visais savo gebėjimais, talentais ir įgūdžiais. Dievas pasitikėjo ir Juozapu, suteikė jam savo malonę atlikti sunkią misiją, kurią jam patikėjo. Šventasis Juozapas šiandien yra su mumis, eina šalia mūsų ir padeda mums priimti sprendimus.“

Popiežius taip pat kalbėjo apie iššūkius augustinų ordinui ir visai Katalikų Bažnyčiai dėl sumažėjusių pašaukimų ir uždavė sunkų klausimą.

„Kalbant apie pašaukimų skaičių, jų mažėja“, – sakė Pranciškus, paminėdamas, kad, jei anksčiau buvo aštuonios Rekolektų ordino provincijos, dabar veikia keturios ir, atsižvelgus į vienuolių augustinų amžių, tikėtina, jog netrukus liks tik dvi. Pranciškus prašė augustinų „neignoruoti šios tikrovės“: „Nebijokite užduoti sau klausimo: tą dieną, kai nebeliks augustinų rekolektų, kai Bažnyčios pastoracijai neužteks dvasininkų, ar būsime parengę pasauliečius tęsti pastoracinį darbą? Ar būsite parengę žmones tęsti augustinų dvasingumą?“

Patikinęs, jog neketina būti pranašu, popiežius paragino augustinus pasirengti perduoti savo charizmą, kuri yra Dievo dovana, tiems, kurie gali ja toliau rūpintis. „Prašykime, kad Viešpats atsiųstų pašaukimų, bet kartu prašykime, kad mus parengtų dienai, kai mūsų bus mažiau, kad galėtume perduoti savo dovaną galimiems mūsų bendradarbiams. Darykite taip, kaip nori Viešpats. Pirmyn, tęskite Dievo patikėtą misiją!“ – sakė popiežius, kartu meldė, kad Dievas laimintų visą dvasinę augustinų rekolektų šeimą.

„Tesaugo jus ir tegloboja Švč. M. Marija ir šv. Juozapas“, – pridūrė Pranciškus.

Šventasis Juozapas taip pat yra popiežiaus Pranciškaus – visuotinės Bažnyčios ganytojo – globėjas. 2013 m. Pranciškus iškilmingai pradėjo Romos vyskupo ir popiežiaus tarnystės pareigas šventojo Juozapo iškilmės dieną. Šv. Juozapas taip pat yra Pranciškaus tiesioginio pirmtako, popiežiaus emerito Benedikto XVI – Josepho Ratzingerio, kuriam balandžio 16 d. sukanka 95 metai, dangiškasis globėjas.

Šv. Juozapą popiežius Pranciškus yra pavadinęs „pasislėpusiu“, „nepastebimu“, „diskretišku“ visų mūsų užtarėju. Iš tiesų, Bažnyčios liturgijoje jis dažniau, labiau ir iškilmingiau pradėtas gerbti tik antrąjį krikščionybės tūkstantmetį, šv. Juozapo kultas ypač skleidėsi praėjusiame amžiuje. (SAK / Vatican News)

2022 kovo 17, 13:51