Paieška

Kova su prekyba žmonėmis Kova su prekyba žmonėmis 

Popiežius apie prekybą žmonėmis: „Nepraraskime gebėjimo piktintis!”

„Nebijokite smurto arogancijos, nepasiduokite pinigų ir valdžios korupcijai“, – ragino popiežius Pranciškus vasario 8-ąją paskelbtoje žinioje, skirtoje Pasaulinei maldos ir apmąstymo apie prekybą žmonėmis dienai.

Šventasis Tėvas padėkojo Talitha Kum tinklui, kurį sudaro apie 3000 moterų vienuolių visuose kontinentuose, priklausančių įvairioms vienuolinėms šeimoms, už Pasaulinės dienos iniciatyvų koordinavimą bendradarbiaujant su daugeliu vietinių ir tarptautinių organizacijų. Popiežius priminė, jog šiemetinė tema – „Rūpestingumo galia. Moterys, ekonomika ir prekyba žmonėmis“ – atkreipia dėmesį į moterų ir mergaičių išnaudojimą. Tūkstančiai jų kiekvienais metais tampa prekybos žmonėmis aukomis dėl seksualinio išnaudojimo, priverstinių santuokų, vergiško darbo namuose ar įmonėse, dėl diskriminacijos modelių, dėl atskirties ir smurto. 

„Visuomenės sąranga visame pasaulyje dar toli gražu aiškiai neatspindi to, kad moterys turi tokį patį orumą ir teises, kaip ir vyrai“, – sakė Pranciškus. Prekyba žmonėmis sumenkina moteris ir mergaites, jėga joms primeta pavaldumu grįstą buitinių ir seksualinių paslaugų, malonumų teikėjų vaidmenį, sukuria santykių modelį, pasižymintį vyriškosios lyties galia moterų atžvilgiu. 

„Prekyba žmonėmis yra smurtas! Kiekvienas smurtas, kurį patiria moterys ir mergaitės, yra atvira žaizda Kristaus kūne, visos žmonijos kūne, tai gili žaizda, kuri paliečia ir kiekvieną iš mūsų“, – kalbėjo popiežius ir tęsė: „Yra daug moterų, kurios išdrįsta sukilti prieš smurtą. Mes, vyrai, taip pat esame kviečiami tai daryti, pasakyti „Ne“ bet kokiam smurtui, įskaitant smurtą prieš moteris ir mergaites. Galime ir privalome kartu kovoti, kad žmogaus teisės būtų apibrėžiamos konkrečiai, gerbiant įvairovę ir pripažįstant kiekvieno asmens orumą, ypač rūpinantis tais, kurių pamatinės teisės buvo pažeistos.“

Pasak popiežiaus, buvusi vergė šv. Bakhita rodo mums kelią. Jos gyvenimas byloja, kad pokyčiai įmanomi, kai leidžiamės perkeičiami Dievo rūpesčio. Būtent gailestingumo rūpestis, meilės rūpestis perkeičia mus iš esmės ir leidžia kitus priimti kaip brolius ir seseris. 

Pirmasis rūpinimosi kitu veiksmas yra kiekvieno asmens orumo pripažinimas. Rūpinimasis nėra vienpusis veiksmas, jis naudingas ir duodančiajam, ir gaunančiajam, jis gydo, išlaisvina, sušvelnina. 

„Drąsinu kiekvieną moterį ir kiekvieną mergaitę, kurios mokykloje, šeimoje, visuomenėje pasiryžo siekti virsmo ir auginti rūpestingumą. Raginu kiekvieną vyrą ir kiekvieną jaunuolį nelikti šio virsmo proceso nuošalyje, primindamas gerojo samariečio pavyzdį: žmogaus, kuris nesigėdija pasilenkti prie savo brolio ir juo pasirūpinti“, – kvietė popiežius Pranciškus, pasak kurio rūpestingumas yra Dievo veikimo būdas mūsų asmeninėse ir bendruomeninėse istorijose. Pasaulinė maldos ir apmąstymų apie prekybą žmonėmis diena kviečia rūpintis kartu, vyrus ir moteris: drauge galime kurti rūpesčio ekonomiką ir visomis išgalėmis priešintis visoms prekybos žmonėmis formoms. 

„Brangūs broliai ir seserys, žinau, kad šioje Maldos ir apmąstymų dienoje dalyvauja daugybė jūsų iš įvairių šalių, priklausančių skirtingoms religinėms tradicijoms. Visiems jums dėkoju, visus drąsinu: toliau kovokime su prekyba žmonėmis ir visų formų vergija bei išnaudojimu. Kviečiu jus visus nenustoti tuo piktintis – nenustoti piktintis! – ir kasdien rasti jėgų ryžtingai veikti šioje srityje. Nebijokite smurto arogancijos, nepasiduokite pinigų ir valdžios korupcijai. Ačiū visiems ir pirmyn, nenuleiskite rankų! Tegul Dievas laimina jus ir jūsų darbą. Ačiū!“ – kalbėjo popiežius, kreipdamasis į prekybos žmonėmis aukas, į joms padedančiuosius ir visus geros valios žmones. (RK / Vatican News)

2022 vasario 08, 13:39