Paieška

Popiežius priėmė suomių ekumeninę delegaciją

Pirmadienio, sausio 17-osios, rytą, kaip kasmet prasidedant Maldos savaitei už krikščionių vienybę, popiežius Pranciškus priėmė Suomijos krikščionių delegaciją.

Kasmet rengiama Suomijos krikščionių ekumeninė kelionė į Romą sutampa ir su sausio 19-ąją minima suomių tautos krikštytojo šv. Henriko švente. Dvyliktajame amžiuje gyvenęs Švedijos Upsalos vyskupas šventasis Henrikas buvo pirmasis krikščionybės skelbėjas Suomijoje.

„Brangūs broliai ir seserys, jūsų vizitas vyksta Maldų už krikščionių vienybę savaitės išvakarėse“, – į delegaciją kreipėsi Pranciškus. „Šiemet šios savaitės tema susijusi su trimis išminčiais, kurie po ilgos kelionės surado Jėzų ir jį pagarbino. Išminčiai pasiekė savo tikslą, nes jo ieškojo. Tačiau jie ieškojo Viešpaties dėl to, kad Viešpats pirmas išėjo jų ieškoti, duodamas jiems žvaigždės ženklą. Jie rado, nes ieškojo, ir ieškojo, nes buvo ieškomi.“ Pasak Pranciškaus, ir savo gyvenimą turėtume suvokti kaip ieškojimų kelionę, kurią pradedame ne mes patys, bet tas, kuris primas išeina mūsų ieškoti ir mus patraukia link savęs. Viskas gimsta iš Dievo malonės. Mes į ją atsakome panašiai kaip trys išminčiai – leidžiamės į kelionę visi kartu.

„Tie, kuriuos palietė Dievo malonė, negali užsidaryti savyje ir gyvenime vadovautis tik savisaugos principu. Jie visada juda ir stengiasi eiti pirmyn“, – tęsė Pranciškus, pridurdamas, kad ši Suomijos Bažnyčių atstovų piligriminė kelionė yra puikus to pavyzdys. „Bažnyčios tradicija išminčius suvokia kaip skirtingų kultūrų ir tautų atstovus. Ir mums, ypač šiais laikais, tenka iššūkis paimti už rankos savo brolius ir seseris su jų konkrečiomis istorijomis ir visiems kartu eiti pirmyn.“

Kelionėje į trokštamą krikščionių vienybę būna etapų, kai džiaugiamės, galėdami paspartinti žingsnius, tačiau būna ir situacijų, kai tikslas atrodo labai tolimas ir sunkiai pasiekiamas, kai jaučiame nuovargį ir kyla pagunda nusivilti. Tokiomis akimirkomis nepamirškime, kad keliaujame kaip Dievo ieškotojai. Todėl turime eiti pirmyn su nuolankia kantrybe, palaikydami vieni kitus, nes to nori Kristus.

Popiežius paminėjo artėjančias dvi svarbias sukaktis. 2025 m. bus minimos Nikėjos susirinkimo 1700-osios metinės. Šio susirinkimo paskelbtas tikėjimo išpažinimas, pripažįstantis Jėzų kaip „tikrą Dievą iš tikro Dievo“, „esantį vienos prigimties su Tėvu“, vienija visus pakrikštytuosius. Ši sukaktis visiems tesuteikia entuziazmo kartu eiti keliu, kuris yra Kristus. 2030 m. bus minima Augsburgo tikėjimo išpažinimo 500 metų sukaktis. Pasak Pranciškaus, tas įvykis buvo rimtas bandymas išsaugoti vienybę. Žinome, kad nepavyko užkirsti kelio susiskaldymui, tačiau jubiliejus gali būti dar viena gera proga sutvirtinti pasiryžimą siekti vienybės.

„Drąsiai ir konkrečiai eikime pirmyn kartu ieškodami Dievo. Neišleiskime iš akių Jėzaus, būkime jam ištikimi ir melskimės vieni už kitus“, – ragino popiežius jį aplankiusius Suomijos Bažnyčių atstovus. Susitikimas buvo užbaigtas visų kartu sukalbėta „Tėve mūsų“ malda. (jm / Vatican News)

2022 sausio 17, 11:11