Paieška

Pranciškaus audiencijoje – seserys augustinės Notre-Dame kongregacijos generalinės kapitulos dalyvės Pranciškaus audiencijoje – seserys augustinės Notre-Dame kongregacijos generalinės kapitulos dalyvės  (Vatican Media)

Popiežius: liudyti artumą atskirtyje gyvenančiam jaunimui

Popiežių pirmadienį aplankė seserų augustinių Notre-Dame kongregacijos generalinės kapitulos dalyvės. Pranciškus pasidžiaugė ugdymo sferoje įsipareigojusių vienuolių darbais, jas ragino su Evangelijos subrandintu entuziazmu padėti jaunimui vėl atrasti gyvenimo skonį ir norą kurti visuomenę.

Pranciškus paragino Notre-Dame kongregacijos seseris augustines būti ištikimoms savo steigėjų – šv. Petro Fourrier ir pal. Beata Alix Le Clerc – evangelinėms įžvalgoms ir savo įsipareigojimui ugdyti jaunimą, ugdyti tikėjimą, teisingumą ir artumą vargdieniams.

Popiežius ypač kvietė vienuoles būti mokinėmis-misionierėmis, kuriančiomis vilties ir džiaugsmo bendruomenes. „To ypač reikia nūdienos pasauliui, kuriame dusinanti vartotojiškumo įvairovė kelia didžiulį individualistinio nusiminimo pavojų – jį pagimdo patogumų besivaikanti ir šykšti širdis, nesveikas paviršutiniškų malonumų tenkinimas ir izoliuota sąžinė – izoliuotos sąžinės drama“, – sakė popiežius patikinęs, kad, kai vidinis gyvenimas užsidaro savo interesų sferoje, tuomet nebelieka vietos kitiems, ten negali patekti ir vargšai.

Popiežius vienuolėms, šv. Augustino kanauninkėms patikino, kad, vadovaudamosis savo charizma atskleisti Kristaus meilę kiekvienam žmogui, jos padeda atverti naujus ugdymo horizontus ir sukurti broliškumo ir seseriškumo erdves. Ugdymas visuomet reiškia vilties veiksmą, kviečiantį dalyvauti dedant pastangas perkeisti sterilią ir paralyžiuojančią abejingumo logiką į kitokią – į visų mūsų bendro sambūvio  – logiką.

Popiežius prašė seserų vienuolių, kad jos ypač pandemijos laikotarpiu būtų itin artimos atskirtyje gyvenantiems, nuliūdusiems ir nusivylusiems jauniems žmonėms. Reikia artumo, nesuinteresuotos, santykius kuriančios ir egzistencinės meilės kalbos, kuri paliestų širdį ir gyvenimą, sužadintų viltį ir troškimus. (SAK / Vatican News)

 

2022 sausio 24, 14:06