Paieška

Lenkijos ir Baltarusijos pasienis Lenkijos ir Baltarusijos pasienis 

Popiežiaus parama Filipinams ir migrantams, įstrigusiems tarp Lenkijos ir Baltarusijos

Popiežius Pranciškus skyrė paramą Filipinams bei prie Lenkijos ir Baltarusijos įstrigusių migrantų reikmėms, praneša Tarnavimo integraliai žmogaus pažangai dikasterija. Abejomis kryptimis bus pasiųsta po 100 000 eurų.

Gruodžio viduryje Filipinams smogęs taifūnas Rai padarė daug žalos, vienaip ar kitaip palietusios keletą milijonų žmonių. Bendradarbiaujant su Apaštališkąja nunciatūra Filipinuose, popiežiaus auka bus nusiųsta vietinei Bažnyčiai ir skirta labiausiai nuo stichijos nukentėjusioms vyskupijoms, naudojama pagalbos darbams. Ši auka taip pat yra dar viena tiesioginė Šventojo Tėvo dvasinio artumo ir tėviško padrąsinimo nukentėjusiems žmonėms išraiška. Už Filipinus popiežius meldėsi ir gruodžio 19 d. sekmadienio vidudienio maldoje.

„Šis įnašas, kuris lydi maldą už mylimus Filipinų gyventojus, yra dalis pagalbos, kuri ateina iš visos Katalikų Bažnyčios ir prie kurios, be įvairių vyskupų konferencijų,  prisideda daugybė labdaros organizacijų“, – priduriama Tarnavimo integraliai žmogaus pažangai dikasterijos komunikate.

Ten pat pažymima, jog Šventasis Tėvas nusprendė skirti 100 000 eurų paramą tarp Lenkijos ir Baltarusijos įstrigusių migrantų reikmėms per Lenkijos Caritas organizaciją.

Lenkijos Caritas organizacijos interneto svetainėje nurodoma, kad ji įrengė devynis punktus, kuriuose jos darbuotojai ir savanoriai suteikia būtiniausią pagalbą migrantams jau ne vieną mėnesį trunkančioje Lenkijos ir Baltarusijos krizėje. Atšalus orams buvo išdalyta šimtai antklodžių, žieminių striukių ir batų. Caritas Polska taip stengiasi sugalvoti dienos užsiėmimų migrantų vaikams ir jaunuoliams. Ji nurodo, kad pačioje Lenkijoje surinkta beveik 2,3 milijono zlotų migrantų reikmėms. Be Caritas, migrantams šiek tiek padeda ir kai kuriose parapijose susibūrusios grupės – atneša maisto, žaislų vaikams, skiria laiko paprastam žmogiškam pabendravimui. „Naudinga viskas, kas šalina kliūtis ir padeda vienas kitą geriau pažinti“, – komentuoja pranciškonas Cordian Szwarc OFM, Caritas vicedirektorius.

Tiems migrantams, kurie paprašė ir gavo prieglobstį, laikiną leidimą pasilikti, Varšuvoje Lenkijos Caritas siūlo socialinės ir kultūrinės integracijos kursą, kalbos kursus, supažindina su būtiniausiomis teisinėmis procedūromis. Nuo 2018 metų Caritas Polska pagalbą suteikė apie 14 500 migrantų. Organizacijos pranešimuose priduriama, kad nuo 2016 metų pagalba siunčiama ir į kitus kraštus, kaip kad pabėgėlių stovyklose Graikijoje ar Sirijoje esančių žmonių reikmėms. Šios pagalbos vertė – apie šešiasdešimt milijonų zlotų. (RK / Vatican News)

 

2022 sausio 18, 14:12