Paieška

Popiežius Kipre: kartu atnaujinkime tikrąją brolybę

Penktadienio priešpietį popiežius Pranciškus aukojo šv. Mišias Kipro katalikų bendruomenei Nikosijos stadione. Pranciškų pasveikino arkivysk. P. Pizzaballa, Jeruzalės lotynų patriarchas, kuris yra visų Šventosios Žemės, įskaitant Kiprą, vyskupų asamblėjos pirmininkas, ir Selima J. Sfeir, Kipro katalikų maronitų arkivyskupas.

Nikosijos GSP yra didžiausias Kipro stadionas, talpinantis 22 000 žmonių, – maždaug tiek tikinčiųjų, kipriečių ir svetimšalių, įskaitant darbo migrantus, – ir dalyvavo Pranciškaus Mišiose. Popiežius su Kipro vyskupais ir kunigais aukojo Mišias lotynų kalba, kai kurios maldos skaitytos angliškai, o liturginiai skaitiniai apie aklųjų praregėjimą buvo skaitomi graikiškai. Mišių homilijoje popiežius ragino kipriečius įsigilinti į dviejų neregių, atėjusių kartu pas Jėzų, kad juos pagydytų, duodamą pamoką.

Ir mes, kaip tiedu aklieji, eikime pas Jėzų! Pernelyg dažnai keliaujame klaidžiodami gyvenimo tamsumose. Pirmasis dalykas, kurį turime daryti, tai eiti pas Jėzų, kaip jis mūsų prašo: „Ateikite pas mane visi, kurie vargstate ir esate prislėgti: aš jus atgaivinsiu!“. Jėzus yra gydytojas. Tik jis, tikroji šviesa, kuri apšviečia kiekvieną žmogų, dovanoja su kaupu šviesos, šilumos, meilės. Jis vienas išlaisvina širdį iš blogio. Eikime pas Jėzų, suteikime jam galimybę išgydyti mūsų širdį, ragino popiežius.

Pranciškus prašė atkeipti dėmesį, kad abu Jėzaus išgydyti neregiai ėjo pas jį kartu ir išgydyti prašė kartu, o ne atskirai. Reikšminga, kad abu Kristui šaukia: „Pasigailėk mūsų“. Sako „mūsų“, nesako „manęs“. Tai iškalbus krikščioniškojo gyvenimo ženklas, bažnytinei dvasiai būdingas bruožas: galvoti, kalbėti ir veikti kaip „mes“, išsižadėti individualizmo, pretenzijos pasikliauti savimi. Abu aklieji, besidalijantys kentėjimu ir broliška draugyste, mus moko, kad turime priartėti vieni prie kitų, dalytis gyvenimo žaizdomis, eiti gyvenimo keliu kartu. Esame kviečiami atnaujinti brolybę, sakė popiežius.

Dar viena Jėzaus išgydytų neregių pamoka yra ta, kad skelbtume Evangeliją su džiaugsmu , kaip šiedu Evangelijos anoniminiai veikėjai, kuriems atsivėrė akys. Nors Jėzus jiems liepė niekam nepasakoti, jie vos išėję iš Jėzaus namų ėmė garsinti Jėzų po visą kraštą!

„Ir aš jus drąsinu eiti šiuo keliu“, – tęsė Pranciškus. Jis kvietė visus atnaujinti susitikimą su Jėzumi kaip šiedu Evangelijos aklieji, išeiti iš savęs be baimės, kad skelbtume jį visiems, kuriuos sutinkame.

„Išeikime ir išneškime gautą šviesą, išeikime apšviesti nakties, kuri dažnai apgaubia mus. Reikia apšviestų krikščionių, bet ypač reikia šviesių krikščionių, kurie švelniai prisiliestų prie brolių aklumo.“

„Jėzus eina ir Kipro gatvėmis, girdi mūsų aklumo šauksmą, nori paliesti mūsų akis ir širdis, patraukti prie savęs, kad būtume šviesoje, atgimtume, pakiltų mūsų dvasia. Jis ir mums kelia klausimą, kuriuo kreipėsi į abu akluosius: „Ar tikite, kad aš galiu jus pagydyti?“. „Ar tikime, kad Jėzus tai gali?“ – pridūrė Pranciškus, homiliją užbaigdamas kvietimu atnaujinti pasitikėjimą Jėzumi.

„Pasakykime jam: Jėzau, tikime, kad tavo šviesa yra didesnė nei mūsų tamsumos, tikime, kad gali mus išgydyti, kad gali atnaujinti mūsų brolybę, kad gali padauginti mūsų džiaugsmą. Su visa Bažnyčia tavęs šaukiamės: ateik, Viešpatie Jėzau!“ (SAK / Vatican News)

2021 gruodžio 03, 10:04