Paieška

Popiežius Graikijos jaunimui: bendraukite, drąsiai svajokite

Pirmadienio rytą įvyko paskutinis oficialus popiežiaus vizito Graikijoje renginys Atėnų Šv. Dionizo katalikų mokykloje, kuriai vadovauja seserys uršulietės, Pranciškus susitiko su jaunimu, išklausė trijų jaunuolių liudijimus ir į juos atsakė.

Katerina, Graikijoje gyvenanti jauna filipinietė, kalbėjo apie abejones, su kuriomis jaunas žmogus, ypač gyvenantis dabartiniais laikais, susiduria tikėjimo kelyje. „Norėčiau jums visiems pasakyti: nebijokite abejonių, nes jos nereiškia, kad jums trūksta tikėjimo“, – atsakė Pranciškus. „Priešingai, abejonės yra „tikėjimo vitaminai“. Jos padeda jį sustiprinti, padaryti tvirtesnį, sąmoningesnį, laisvesnį, brandesnį, padeda kiekvieną dieną tęsti tikėjimo kelionę.“

„Tikėjimas – tai kasdienė kelionė su Jėzumi. Jis mus paima už rankos, lydi, drąsina, o  kai parkrentame – pakelia.“ Tikėjimo kelionę popiežius palygino su meilės istorija. Kaip meilės istorijoje, taip ir tikėjimo kelyje tenka užduoti sau klausimų. Ir tai yra gerai, nes jie meilės ryšį padaro brandesnį, pakelia į aukštesnį lygmenį.

Popiežius paminėjo ir vieną gana dažną abejonę, kurią reikia ryžtingai atmesti. Kartais nesusipratimų ar gyvenimo sunkumų akivaizdoje, vienatvės ar nusivylimo akimirkomis gali pasibelsti į širdį mintis: „Gal aš esu niekam tikęs? Gal aš niekam nereikalingas?“ „Brangūs bičiuliai“, – sakė Pranciškus, – „tai pagunda, kurią reikia atmesti. Turime Tėvą, kuris mus globoja ir niekada nenustoja mūsų mylėti. Nepaisant mūsų silpnumo ir nuodėmių, esame jo vaikai. Jo meilė mums yra amžina.“ Ir tai yra nuostabu! Gyvenkite šia nuostaba, visada ją turėkite širdyje, ragino Pranciškus jaunimą.

Popiežius taip pat prašė visada su nuostaba ir dėkingumu atsiminti Dievo gailestingumą ir mums nuolat teikiamą atleidimą. „Visada į mus žvelgia jo tėviškas veidas, visada jis mums sugrąžina ramybę. Jis mus pastato ant kojų, išlieja mums savo meilę ir apkabina, sunaikina mūsų padarytą blogį, vėl leidžia suspindėti mumyse glūdinčiam grožiui, kurio pagrindas yra tai, jog mes esame jo mylimi vaikai. Neleiskime, kad tingumas, baimė ar gėda atimtų iš mūsų atleidimo lobį. Visada mus testebina Dievo meilė!“

Graikė jaunuolė Ioanna savo liudijime kalbėjo apie kitų žmonių – artimųjų, tikinčiųjų bendruomenės, visos visuomenės, taip pat jos paribiuose gyvenančių žmonių svarbą tikėjimo kelyje. Iš tiesų būtent taip mes pažįstame Dievą, atsakė į jos liudijimą Pranciškus. „Norint pažinti Dievą, neužtenka turėti aiškių idėjų, bet reikia eiti link jo savo gyvenimu. Galbūt dėl to tiek daug žmonių Dievo nepažįsta, nes girdi tik pamokslus ir kalbas. O juk su Jėzumi susipažįstame visų pirma per konkrečius žmones, per jų veidus.“

Taip pat ir dalijimasis žinia apie Jėzų ir jo meile vyksta per bendravimą su kitais žmonėmis. Popiežius ragino nesitenkinti tik virtualiais susitikimais, bet ieškoti tikro gyvo bendravimo, ypač su tais, kuriems reikia mūsų pagalbos, ne siekti matomumo, bet kitiems nematant daryti gerus darbus. „Tai bus originalu ir revoliucinga“. Daugelis žmonių šiandien yra pasinėrę į socialinius tinklus, bet iš tiesų jie yra nelabai socialūs: jie užsidarę savyje. „Kai jautiesi vienišas, atsiverk; kai kyla pagunda užsidaryti, ieškok kitų“.

Pirmadienio ryto susitikime kalbėjęs jaunas siras Aboudas pasakojo, kaip jis su šeima bėgo iš Sirijos. „Tavo papasakota istorija – tai tikra mūsų laikų odisėja“, – sakė Pranciškus. Nepaisant viso skausmo, ši istorija liudija ir apie viltį ir drąsą. Kiekvienas didysis gyvenimo pasirinkimas yra iššūkis. Rinktis reiškia susidurti su nežinomybės baime, reikalauja išbristi iš standartizacijos klampynės, nuspręsti paimti gyvenimą į savo rankas. Popiežius prašė jaunimą atsiminti, kad visi mūsų geri sprendimai visada atsižvelgia ir į kitus žmones. Dėl tokių pasirinkimai verta rizikuoti. Reikia svajoti ir siekti, kad svajonės būti įgyvendintos. Tai reikalauja drąsos ir įtraukia kitus. „Šito jums ir linkiu“, – sakė Pranciškus, – „su mylinčio Dievo pagalba turėkite drąsią viltį.“ (jm / Vatican News)

2021 gruodžio 06, 10:48