Paieška

Vatican News
Sekmadienio vidudienio malda Šv. Petro aikštėje Sekmadienio vidudienio malda Šv. Petro aikštėje   (Vatican Media)

Vidudienio malda: saugotis veidmainiško klerikalizmo, matyti vargšę našlę

Popiežius Pranciškus sekmadienio, lapkričio 7 d., vidudienio susitikime apmąstė Evangelijos pasakojimą apie našlės skatiką, kviesdamas atkreipti dėmesį į Jėzaus stebėjimo būdą, kuris yra pamokantis.

Jėzus perspėja saugotis veidmainiško tikėjimo žmonių, tokių, kaip sekmadienio Evangelijoje minimi Rašto aiškintojai, kad netaptume kaip jie, ir matyti Evangelijos vargšę našlę, kad ji taptų mums pavyzdžiu.

Popiežius sakė, kad saugotis veidmainių reiškia negrįsti gyvenimo išvaizdos, išorės kultu ir nepalenkti tikėjimo savo naudai. Rašto aiškintojai Dievo vardu dangstė savo puikybę ir, dar blogiau, panaudojo religiją savo reikalams, piktnaudžiaudami valdžia ir išnaudodami vargšus. Tokį netinkamą elgesį – klerikalizmą – matome ir šiandien. Tai noras pažeminti nuolankiuosius, juos išnaudoti, skriausti ir jaustis tobulais, tai – klerikalizmo blogis, sakė popiežius. Pasak jo, tai įspėjimas visiems tiek Bažnyčioje, tiek visuomenėje, kad niekad nepiktnaudžiautų, nesiektų pažeminti kitą ir pasipelnyti iš vargšų.„Saugokimės melo širdyje ir veidmainystės, kuri yra pavojinga sielos liga. Kad išgytume nuo šios ligos, Jėzus kviečia matyti vargšę našlę“, – sakė popiežius.

Viešpats pasmerkė šios moters išnaudojimą – dėl aukos ji sugrįžta į namus nebeturėdama net menkiausių pragyvenimui reikalingų išteklių. Tuo pačiu Viešpats pagiria našlę už tai, kad į aukų skrynią ji įmetė visa, ką turėjo. „Jai nelieka nieko, bet ji atranda Dievą, kuris jai yra viskas. Ji nebijo prarasti menkų išteklių, nes pasitiki Dievu, kuris dovanojantiems daugina džiaugsmą.

Našlė lanko šventyklą ne dėl sąžinės ramybės, ji nesimeldžia taip, kad kiti matytų, nedemonstruoja tikėjimo, o dovanoja – kilnia širdimi, dosniai ir neatlyginamai. Jos tikėjimas yra be išorinių blizgučių, bet nuoširdus. Mokykimės iš jos tikėjimo, nuolankios meilės Dievui, broliams ir seserimis, paragino sekmadienio susitikime popiežius. (SAK / Vatican News)

2021 lapkričio 07, 12:58

Tris kartus per dieną kalbėdami „Viešpaties Angelo“ maldą, minime Įsikūnijimo slėpinį. Kalbėti šią maldą pakviečia 6 val. ryto, vidudienį ir vakarop, apie 18 val. suskambantis varpas. Ši malda pavadinta pirmaisiais jos žodžiais „Viešpaties Angelas apreiškė Marijai“ („Angelus Domini nuntiavit Mariae“). Ją sudaro trys trumpi sakiniai apie Jėzaus Kristaus Įsikūnijimą ir trys „Sveika, Marija“. Popiežius šią maldą kalba Šv. Petro aikštėje kiekvieno sekmadienio ir šventadienio vidudienį. Pradžioje popiežius pasako trumpą kalbą, pasiremdamas tos dienos skaitiniais. Pabaigoje pasveikina maldininkus. Nuo Velykų iki Sekminių šią maldą pakeičia Velykinė „Regina Coeli“ malda, skelbianti Jėzaus Kristaus prisikėlimą. Pabaigoje tris kartus sukalbama „Garbė Dievui“. 

Paskutiniai Vidudienio maldos susitikimai

Skaityk viską >