Popiežius Pranciškus ir Al-Azharo didysis imamas Ahmedas Al-Tayyebas Popiežius Pranciškus ir Al-Azharo didysis imamas Ahmedas Al-Tayyebas 

Turime išmokti gyventi kartu. Popiežiaus sveikinimas konferencijos dalyviams

Popiežius pasveikino dviejų dienų trukmės tarptautinės konferencijos Jungtinėse Valstijose, skirtos susitikimo kultūrai, dalyvius.

Konferencija, prie kurios taip pat prisideda Berklio religijų centras, vyksta lapkričio 8–9 dienomis Džordžtauno universitete Vašingtone. Jos tema – „Susitikimo kultūra: tarpkultūrinio ir tarpreliginio dialogo ateitis“. Tarp pagrindinių pranešėjų yra kardinolas Miguel Angel Ayuso Guixot,  Popiežiškosios tarpreliginio dialogo tarybos pirmininkas, ir kardinolas Antonio Tagle, Tautų evangelizavimo kongregacijos prefektas, taip pat Sultan Faisal Al Remeithi, Musulmonų vyresniųjų tarybos pirmininkas. Konferencijos programa yra susieta su popiežiaus Pranciškaus enciklikos Fratelli tutti apie žmonių brolybę ir socialinę draugystę pasirodymo metinėmis.

Džordžtauno universitetas yra seniausias katalikiškas universitetas JAV, 1789 metais įsteigtas jėzuito Johno Carrollo ir iki šiol administruojamas jėzuitų. Tarp pranešėjų yra ir jėzuitas Antonio Spadaro iš Romos, 1850 metais įsteigto jėzuitų žurnalo „Civiltà Cattolica“ direktorius. Šis žurnalas, stebintis, analizuojantis ir komentuojantis svarbiausius Bažnyčios gyvenimo įvykius bei procesus, taip pat yra vienas iš tarptautinės konferencijos Vašingtone organizatorių.

Sveikinimo laišką tarptautinės konferencijos dalyviams pasiuntė popiežius Pranciškus, kuris padėkojo už pastangas paskaitomis, straipsniais ir bendromis iniciatyvomis kurti abipusio supratimo kultūrą.

„Mūsų pasaulyje mokama didinti sąsajų skaičių, bet šiandien jame yra sunku vienas kitą išgirsti ir suprasti“, – rašo popiežius ir primena, kad dialogas, sąžiningas pokalbis vienas su kitu yra autentiška buvimo žmogumi išraiška ir kelias, kuris varžymąsi paverčia bendradarbiavimu.

„Privalu savo jėgas skirti pagarbaus atvirumo kitiems ugdymui, teisių ir pamatinių laisvių pripažinimui. Tai yra kelias, leidžiantis kartu kurti ateitį. Tegu jūsų uždavinys būna toks: stengtis, kad skirtumai sugyventų vienas kitą papildydami, turtindami ir apšviesdami, nors ir ginčijantis ar abejojant. Brolybė giliausia prasme yra būdas kurti istoriją, kviečiu jus ryžtingai įsipareigoti šiam uždaviniui“, – rašo konferencijos apie tarpreliginio ir tarpkultūrinio dialogo ateitį dalyviams popiežius Pranciškus, prašydamas jų maldos už jį, pats tokią maldą pažadėdamas už juos. (RK / Vatican News)

2021 lapkričio 08, 12:43