Popiežius Pranciškus įteikė 2020 ir 2021 m. „Ratzingerio premijas“

Šeštadienį Vatikane vyko iškilmingas „Ratzingerio premijų“ įteikimas. Dėl pandemijos pernai įteikimas buvo atšauktas, tada dabar popiežius Pranciškus premijas įteikė praėjusių ir šių metų laureatams.

„Ratzingerio premijas“ kasmet skiria „Josepho Ratzingerio – Benedikto XVI“ fondas, kurį 2010 m. įsteigė tuo metu Bažnyčiai vadovavęs popiežius Benediktas XVI. Premijos kasmet skiriamos mokslininkams, ieškantiems atsakymų į didžiuosius žmonijos klausimus, plėtojantiems Bažnyčios ir pasaulio, mokslo, teologijos ir filosofijos dialogą.

Pernai „Ratzingerio premijos“ laureatais buvo išrinkti prancūzas filosofas Jean-Luc Marion ir australė teologė Tracey Rowland; šiemet – vokietė religijos filosofė Hanna-Barbara Gerl-Falkovitz ir vokietis teologas ir biblistas Ludger Schwienhorst-Schönberger.

Sveikindamas šeštadienio rytą apdovanotus 2020 m. ir 2021 m. „Ratzingerio premijos“ laureatus popiežius pirmiausia pastebėjo, kad per pastarąjį dešimtmetį, kartu su nuolat didėjančiu apdovanotų mokslininkų skaičiumi, išsiplėtė ir premijos geografija – premijos laureatai jau atstovauja visiems pasaulio žemynams. „Žmogaus proto ir dvasios dinamizmas pažinimo ir kūrybos srityse iš tiesų yra beribis. Jis liudija, apie tą kibirkštį, kurią Dievas įžiebė pagal savo paveikslą sukurtame žmoguje, gebančiame ieškoti vis naujų prasmių kūrinijoje ir istorijoje, savo dvasios gyvybingumo dėka formuoti ir perkeisti materiją“ , – sakė popiežius, kartu pažymėdamas, kad mokslinių tyrimų ir kūrybos vaisiai nesubręsta atsitiktinai ir be pastangų. Todėl ir pripažinimu, kurio mokslininkai ir kūrėjai sulaukia, įvertinamos ilgos ir kantrios pastangos, įdėtos, kad jų darbas pasiektų brandą. Šis jų indėlis, pasak popiežiaus, – tai neįkainojama tarnystė, padedanti pakelti žmogaus dvasią ir orumą, pagerinti visuomenės santykių kokybę ir taip pat Bažnyčios misijos vaisingumą.

Toliau popiežius metė žvilgsnį į premijos laureatų kūrybą. Jų darbai, pasak Pranciškaus, – tai dialogas su didžiaisiais mūsų laikų filosofijos ir teologijos mokytojais – nuo Guardini iki De Lubaco, nuo Edithos Stein iki Lévino, nuo Ricœuro ir Derrida iki McIntyre‘o. Jie moko mus mąstyti, kad galėtume vis giliau išgyventi santykį su Dievu ir su kitais, kad galėtume grįsti žmogaus veiksmus dorybėmis, o svarbiausia – meile. Tarp šių mokytojų ir yra teologas, puoselėjęs dialogą visomis šiomis kryptimis, nes tikėjimas ir Bažnyčia gyvena konkrečiame laike ir yra kiekvieno tiesos ieškotojo bendrakeleivė. Tas teologas – tai Josephas Ratzingeris.

„Ratzingerio premijų“ įteikimas yra proga dar kartą išreikšti dėkingumą ir meilę popiežiui emeritui,  sakė popiežius Pranciškus. Šiandien jam ypatingai dėkojame už tai, kad jis buvo aistringai pasišventęs mokslui, kad savuosius tyrimus visada visapusiškai ir darniai jungė su tikėjimu ir tarnyste Bažnyčiai. (jm / Vatican News)

2021 lapkričio 13, 14:05