Paieška

Popiežius Pranciškus Popiežius Pranciškus 

Popiežius pasveikino Tarptautinį katalikų veikimo forumą

Šiuolaikinių Katalikų veikimo draugijų ištakos siekia 19 amžiaus antrąją pusę. Šios draugijos vadovaujasi šūkiu „Malda, veikimas, auka“ ir keturgubu principu: pagarba ir vienybė su Šventuoju Sostu, tikėjimo studijos, krikščioniško gyvenimo liudijimas, artimo meilės praktikavimas. Popiežius pasveikino prieš 30 metų sukurtą Tarptautinį katalikų veikimo forumą – nacionalinių draugijų platformą.

Pasak Šventojo Tėvo, sukaktis yra proga su dėkingumu apžvelgti nueitą kelią, kuriame pamatysime svajotojų, išdrįsusių su viltimi žvelgti į ateitį. Vienas iš tokių – kardinolas Eduardo Pironio, padrąsinęs Forumo įkūrimą, kad Katalikų veikimo grupės dalytųsi laimėjimais ir nesėkmėmis vardan atsinaujinimo. Kardinolas E. Pironio tvirtai tikėjo Katalikų veikimo narių – tikinčiųjų pasauliečių – pašaukimu misijai. Ir iš tiesų, daug pasauliečių, įgijusių formaciją katalikų veikimo kontekste, liudijo Evangelija ir ten, kur draudžiama kalbėti apie tikėjimą. Juos galima pavadinti „šventaisiais už kaimyninių durų“.

Katalikų veikimo istorija, kaip ir visos Bažnyčios, nebuvo linijinė: buvo pakilimo ir nuosmukio momentų, buvo ir bus tai šviesos, tai šešėlių. Tačiau palyginimas apie talentus perspėja, kad sunkumų ir krizės metu nedera užkasti ir slėpti to, ką turi, kol esą ateis geresni laikai, iš tiesų tai tik prisiglaudimas iliuzinėje tikrovėje.

Anot popiežiaus, Katalikų veikimą įkvėpė ne vieno žmogaus išskirtinė charizma, bet pačios Bažnyčios savimonė apie evangelizavimą, būtinybę atsiliepti į kenčiančiojo skundą ir tapti geraisiais samariečiais. Tokia pat misija išlieka ir šiandien, kai per pasaulį nusirito pasaulinė pandemija, išryškinusi mūsų trūkumus, bet taip pat parodžiusi, kaip esame susiję vienas su kitu, leidusi suprasti, kad neišsigelbėsime po vieną.

„Ir mūsų, kaip forumo, misija yra pasaulinė, o pirmųjų trisdešimties metų minėjimas yra iššūkis ir kvietimas. Iššūkis vis labiau ir giliau atrasti, kur link eina mūsų tautų gyvenimas ir istorija, be išankstinių nusistatymų, be baimių, be rūšiavimo, nesijaučiant, kad esame kieno nors tikėjimo reguliuotojai. Esame kviečiami dalytis interesais, rūpesčiais, giliausiomis žaizdomis ir didžiausiais nuogąstavimais. Žinome, kad nėra didesnio skurdo už gyvenimą be Dievo, gyventi be tikėjimo, kuris suteikia gyvenimui prasmę, be vilties, kuri suteikia jėgų dirbti, be pojūčio, kad mus myli kažkas, kas nenuvilia. Tokioje vietoje, tarp šių žmonių Katalikų veikimo draugijos turi vykdyti savo misiją“, – rašo popiežius Pranciškus 30 metų mininčiam Tarptautiniam katalikų veikimo forumui. (RK / Vatican News)

 

2021 lapkričio 26, 15:31